Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 08/9/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 10/10/2017 và được sự đồng ý của Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bến Tre, chiều ngày 21/3/2018 Chi bộ 5 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Viện KSND tỉnh.

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2018 – 2020 và báo cáo kiểm điểm vai trò của Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2018. Các báo cáo đều đã đánh giá nghiêm túc những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sau thời gian làm việc công tâm, nghiêm túc đúng với quy chế và Điều lệ Đảng, Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Đặng Văn Hùng tái cử chức danh Bí thư Chi bộ. Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua Nghị quyết với sự nhất trí của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2020 đã đề ra./.

PHONG10 dai hoi dang vien

Chi ủy Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2018 – 2020 ra mắt Đại hội

Thạch Thiện – Chi bộ 5 Đảng bộ Viện KSND tỉnh