Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ :

Phòng 8 là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đúng luật định.

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ :

Phòng 9 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng dân sự. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

1.Vị trí,chức năng,  nhiệm vụ :

Phòng 11 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre có chức năng và nhiệm vụ sau

Phòng 11 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện chức năng kiểm sát và tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành phần dân sự các quyết định, bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật hoặc những quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật cho đến khi bản án, quyết định đó được thi hành xong.

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ :

Phòng 10 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp theo thẩm quyền được quy định tại Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính. Phòng có các nhiệm vụ sau:

Các bài viết khác...