Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Ngày 31/12/2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc đã phối hợp với Tổ công đoàn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2021; đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022, đồng thời phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị.

Hội nghị đã thông qua các loại báo cáo: Báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát năm 2021 và những nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm năm 2022; Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban thanh tra nhân; Báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ; Báo cáo tình hình thu, chi tài chính và những vấn đề cần điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức năm 2021.

Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất các biện pháp, giải pháp để nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ công tác của đơn vị. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sang – Tổ trưởng tổ công đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với quyết tâm phấn đấu xây dựng tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của ngành, đạt danh hiệu thi đua "Tập thể lao động xuất sắc, dẫn đầu khối”; 100% cán bộ, công chức đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% cán bộ, công chức đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2022, đã diễn ra thành công tốt đẹp, trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị đã được 100% cán bộ, công chức tham dự hội nghị thông qua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc thi đua và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022./.

Hoàng Nhân – VKSND huyện Mỏ Cày Bắc