Thực hiện Quyết định số 323/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân và Công văn số 1675/VKS-P15 ngày 04/11/2021 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại; kê khai tài sản và bổ sung lý lịch năm 2021 của Phòng 15 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã tiến hành đánh giá chất lượng cán bộ, phân loại cán bộ công chức và bình xét thi đua - đề nghị khen thương tập thể, cá nhân năm 2021. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Thị Hạnh – Viện trưởng chủ trì và toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị tham dự.

CHAUTHANH HN danh gia

Quang cảnh buổi hội nghị

Trong năm 2021, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành kiểm sát. Qua 01 năm phấn đấu thực hiện, hầu hết các chỉ tiêu nghiệp vụ của đơn vị đề ra đều đạt và vượt, góp phần vào thành tích chung của toàn ngành Kiểm sát tỉnh Bến Tre nên tập thể đơn vị thống nhất đề nghị về trên xem xét công nhận Tập thể lao động xuất sắc. Và trên tinh thần dân chủ, khách quan đơn vị đã nhận xét có 06 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và bình bầu trong 06 đồng chí đó có 03 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, các cá nhân còn lại đều hoàn thành tốt nghiệm vụ đề nghị về trên xem xét công nhận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành đánh giá cao những kết quả đã đạt trong năm của đơn vị; ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của tập thể và các cá nhân trong việc tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội và của Ngành. Đồng chí Viện trưởng mong rằng, trong năm tới cũng như các năm tiếp theo tập thể đơn vị Viện kiểm sát Châu Thành cùng nhau đoàn kết, phát huy những ưu điểm đạt được và khắc phục ngày những hạn chế thiếu sót. Ngoài ra, đồng chí yêu cầu các cán bộ, công chức, người lao động phải đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, xiết chặt kỷ cương kỷ luật nội vụ, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, quy chế nghiệp vụ, kỷ luật nghiệp vụ, quy định về lề lối làm việc trong cơ quan, để hướng tới mục tiêu Hoàn thành xuất sắc Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2022 của đơn vị./.

Minh Kha - Viện KSND huyện Châu Thành