Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Ngày 08/6/2021, Thanh tra – Khiếu tố, VKSND tỉnh Bến Tre đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ tại Phòng 1 và Phòng 15 – Viện KSND tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật nội vụ: Các trường hợp vắng mặt đều có lý do chính đáng, có bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy, sử dụng trang phục Ngành đúng quy định, không phát hiện trường hợp nào sử dụng thuốc lá, uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch covid 19 như đeo khẩu trang, có dung dịch rửa tay, sát khuẩn.

THANHTRA thanh tra phong 1 phòng 15 1

THANHTRA thanh tra phong 1 phòng 15 2

Thanh tra- Khiếu tố làm việc tại các đơn vị

Trong thời gian tới, đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành KSND. Tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh covid 19.

Thanh Thiện – Viện KSND tỉnh Bến Tre