VIỆN KSND TỐI CAO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


         Số:  1009  /TB-VKS                        Bến Tre, ngày 19 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC


          Căn cứ quy định về tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định 136/QĐ-VKSTC-V9 ngày 05/4/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao);

Căn cứ Kế hoạch số 482/KH-VKS-TC ngày 04/5/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tuyển dụng công chức năm 2015;

          Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre có nhu cầu tuyển dụng 01 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát, cụ thể như sau:

          I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

          Thí sinh đăng ký dự tuyển công chức phải đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức, ngoài ra còn đáp ứng các yêu cầu sau:

          1. Về lý lịch: Có lịch sử chính trị bản thân và gia đình rõ ràng, đáp ứng yêu cầu của ngành.

          2. Về trình độ: Cử nhân Luật hệ chính quy, Thạc sỹ Luật, Tiến sỹ Luật; Chứng chỉ B- Ngoại ngữ, A- Tin học trở lên.

          3. Về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để công tác theo giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Đồng thời đáp ứng yêu cầu sau:

          - Chiều cao: Từ 1.60m trở lên  đối với nam và từ 1.55m trở lên đối với nữ;

          - Cân nặng: Từ 50kg trở lên đối với nam và từ 45kg trở lên đối với nữ.

          - Không bị dị hình, dị tật, khuyết tật.

          4. Về độ tuổi: Từ 20 đến 35 đối với nam và từ 20 đến 30 đối với nữ.

          5. Đối tượng ưu tiên tuyển dụng: Nam giới; tốt nghiệp loại khá, giỏi trở lên.

          II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

          Hai bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

1.Đơn xin việc theo mẫu;

2.Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3.Bản sao giấy khai sinh;

4.Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập: Bằng tốt nghiệp cấp 3, Tin học, ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (tất cả có chứng thực);

5.Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6.Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp nơi người dự tuyển thường trú cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI TUYỂN

1.Môn kiến thức chung: Thi viết;

2.Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài;

3.Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm trên máy tính

4.Môn tin học: Thi thực hành trên máy tính

              Thời gian và địa điểm thi tuyển sẽ thông báo cụ thể sau.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1.Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 25/8/2015 đến ngày 25/9/2015 (Thí sinh đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nhận và nộp hồ sơ).

2.Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre

Số 612B­2, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre.

Điện thoại: 0753.826276.

Nơi nhận:                                                                    VIỆN TRƯỞNG

- Vụ 15, VTC;

- BLĐ Viện tỉnh;

- Các trường ĐH có ngành Luật;                                                (Đã ký)

- Báo Đồng Khởi, Đài TTTH tỉnh;

- VKSND huyện, thành phố;                                               Đoàn Hoàng Đệ

- Lưu TC, VP.