Do nhu cầu của công việc nên VKSNDTC đã bổ sung 2 biểu mẫu thống kê mới :Thống kê số vụ và số bị can đã khởi tố” ( Biểu 21) và “Thống kê số vụ và số bị can đã truy tố” (Biểu 22) vào kỳ thống kê 06 tháng (từ ngày 1/1 đến ngày 30/6), kỳ thống kê 12 tháng ( từ 1/1 đến 31/12). Nhưng trong phần mềm truyền file FTP3 (2013) chưa có phần để truyền 2 biểu thống kê mới này.Vì vậy Phòng TKTP & CNTT xin hướng dẫn VKS cấp huyện cấu hình lại FTP 3 (2013) để truyền được 2 biểu thống kê mới này lên VKSND tỉnh Bến Tre

1

(Phần mềm FTP3(2013) sau khi được cấu hình lại)

HƯỚNG DẪN THƯC HIỆN

       Bước 1: Trước hết truy cập vào địa chỉ

http://123.30.8.195/prg/PMTK2013/huyen/TK%20chi%20tieu%20quoc%20gia%20(Bieu%2021&22)%20cap%20huyen.ZIP để tải và cài đặt phần mềm thống kê của biểu 21 và 22 vào máy.

Lưu ý: Nếu máy tính đã cài đặt phần mềm rồi thì ta bỏ qua bước này.

      Bước 2: Chạy chương trình FTP 3 (2013) lên ->Nhấp nút Hệ thống

2

      Bước 3: Hộp thoại “Thiết lập tham số truyền” hiện lên -> nhấp Thêm mới

3

      Bước 4: Thiết lập các thông số như sau:

- Thư muc : C:/TKHUYEN1/B2122/data

- Tên biểu: TK số vụ và bị can đã khởi tố, truy tố (Biểu 21 và 22)

-  Kiểu : 1

- Thư mục máy chủ : D:/VKSTINH/VKSTHANHPHU

Lưu ý: ở đây tôi lấy VKS huyện Thạnh Phú làm ví dụ, các VKS huyện khác sửa lại phần này cho phù hợp với tên của VKS huyện của mình

4

      Sau khi đã thiết lập xong các thông số bên trên ta nhấp nút Ghi lại để lưu thông tin vừa cấu hình. Khi đó sẽ xuất hiện bảng thông báo

5

      Nhấp Yes để xác nhận

      Kết quả cuối cùng :

1

     Khi hoàn tất công tác thống kê các bạn cứ tick chọn để truyền giống như các biểu thống kế khác.

    Chúc các bạn thành công ! Trong quá trình thực hiện có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ Phòng TKTP & CNTT để được hỗ trợ !           

                                                                                                                                                                                                                Quốc Việt                                                                                                                 Phòng TKTP & CNTT