Trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự về trường hợp bị can mắc bệnh tâm thần, Viện kiểm sát hoặc Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Một thời gian, trung tâm điều trị bệnh tâm thần cho đương sự thông báo tình trạng tâm thần của đương sự đã ổn định. Thủ tục giám định lại phát sinh hai quan điểm:

Quan điểm thứ nhất cho rằng, không cần thiết ra quyết định giám định lại trong trường hợp này vì không phát sinh tình tiết mới liên quan đến những tình tiết của vụ án đã được kết luận trước đó, không có căn cứ để giám định lại theo Điều 159 Bộ luật tố tụng hình sự, trung tâm điều trị tâm thần đã xác định tình trạng tâm thần bệnh nhân đã ổn định (tức là khỏi bệnh) thì ban hành kết luận và yêu cầu Viện kiểm sát hoặc Tòa án ra quyết định đình chỉ thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo Điều 317 Bộ luật tố tụng hình sự. Việc giám định lại không những không cần thiết mà còn gây tốn kém, kéo dài thời gian giải quyết vụ án.

Quan điểm thứ hai cho rằng, cần thiết giám định lại tình trạng tâm thần của đương sự, bởi trung tâm điều trị mới chỉ thông báo tình trạng tâm thần của đương sự chưa phải là kết luận, không đủ cơ sở vững chắc, chỉ khi trung tâm điều trị có kết luận mới có cơ sở ra quyết định đình chỉ thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo Điều 317 Bộ luật tố tụng hình sự. Việc giám định lại là hết sức cần thiết để quá trình giải quyết vụ án hình sự được chặt chẽ.

Mong các ý kiến của các đồng nghiệp để góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự./. 

Phòng 3 – VKSND tỉnh Bến Tre