Vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Ba Tri đã ban hành 02 văn bản thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự với lý do tài liệu khởi kiện không có văn bản của Công an xã xác nhận bị đơn đang sinh sống tại địa phương.

Qua trao đổi với thẩm phán đã ra văn bản trả lại đơn khởi kiện, thì được biết đây là quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Ba Tri đã được tham khảo ý kiến với Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

Còn đối với quan điểm của Công an xã nơi bị đơn đăng ký thường trú cho rằng, theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Công an huyện Ba Tri, thì Công an xã chỉ xác nhận cho người dân nơi người khác đăng ký hộ khẩu thường trú; còn hiện nay người này đang sinh sống ở đâu thì không xác nhận. Bởi vì, Luật cư trú không quy định người dân phải thông tin xin tạm vắng để đến địa phương khác tạm trú, nên họ không quản lý được. Cho nên, hôm nay thấy họ có mặt ở địa phương nhưng ngày mai họ đi mất thì xác nhận họ đang sinh sống tại địa phương thành thiếu chính xác. Tuy nhiên, nếu các cơ quan pháp luật (Tòa án, Viện kiểm sát…) yêu cầu, thì họ sẳn sàng xác nhận hoặc phối hợp xác minh.

Hiện nay trên địa bàn huyện Ba Tri có 02 xã (An Bình Tây và An Ngãi Tây) đã không xác nhận cho người dân trường hợp đang sinh sống này. Với tình trạng này, nếu không có gì thay đổi thì chắc chắn người dân ở 02 xã này không thực hiện được quyền khởi kiện của mình tại Tòa án.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri đang dự thảo kiến nghị với Tòa án nhân dân huyện Ba Tri, nhưng chắc có lẽ không đạt kết quả vì đây cũng là quan điểm đã được tham khảo với Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri