Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

* Trường hợp thứ ba: Công an phường, thị trấn, xã (Công an xã) có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả tiếp nhận tin báo cho Viện kiểm sát hay không?

Khoản 1 Điều 14 Thông tư 01 quy định “Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận tin báo, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản về kết quả tiếp nhận cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố biết”.

Quan điểm thứ nhất cho rằng Công an xã không có trách nhiệm phải thông báo kết quả tiếp nhận tin báo cho Viện kiểm sát vì Viện kiểm sát chỉ kiểm sát Cơ quan điều tra và Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; mặc khác, tại khoản 5 Điều 8 Thông tư 01 quy định trách nhiệm của Công an xã phải làm gì khi tiếp nhận tin báo, không có quy định phải thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nên Công an xã không thuộc trường hợp điều chỉnh tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 01.

Quan điểm thứ hai thì cho rằng Công an xã phải thông báo bằng văn bản về kết quả tiếp nhận tin báo cho Viện kiểm sát, Vì khoản 1 Điều 14 Thông tư 01 nói rõ “Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận”. Khoản 5 Điều 8 Thông tư 01 quy định: Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tin báo, lập biên bản tiếp nhận, xác minh sơ bộ, lấy lời khai,… rồi chuyển cho Cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Sau khi xác minh sơ bộ, lấy lời khai ban đầu,… nếu Công an xã xác định tin báo không có dấu hiệu tội phạm mà chỉ là vi phạm hành chính thì chuyển xử lý hành chính theo quy định; nếu xác định tin báo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cho Cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Khoản 2 Điều 160 BLTTHS quy định Viện kiểm sát có nhiệm vụ kiểm sát việc tiếp nhận, trực tiếp kiểm sát,… về tin báo. Do đó, Khi Công an xã bắt đầu tiếp nhận và phân loại xử lý tin báo ban đầu thì phát sinh trách nhiệm kiểm sát của Viện kiểm sát ngay từ lúc đó. Chính vì vậy, Công an xã phải thông báo bằng văn bản về kết quả tiếp nhận tin báo cho Viện kiểm sát để Viện kiểm sát biết là tin báo đó đã được Công an xã tiếp nhận như thế nào? Xử lý ra sao? Đã chuyển cho Cơ quan nào giải quyết?... Trường hợp Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trực tiếp tiếp nhận tin báo thì thực hiện thông báo theo quy định tại khoản 5 Điều 146 BLTTHS là thông báo về việc tiếp nhận tin báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát, đồng thời phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 01 vì đây là hai bước khác nhận “một là thông báo về việc tiếp nhận, một là thông báo về kết quả tiếp nhận”. Nếu Cơ quan điều tra nhận tin báo từ Công an xã chuyển thì không cần phải thực hiện các bước được quy định tại khoản 5 Điều 146 và khoản 1 Điều 14 Thông tư 01 vì Công an xã đã ra thông báo về kết quả tiếp nhận tin báo cho Viện kiểm sát biết. Lúc đó, Viện kiểm sát đã biết tin báo đó được Cơ quan điều tra thụ lý giải quyết nên Cơ quan điều tra không cần phải thông báo thêm cho Viện kiểm sát.

Như vậy, phải áp dụng quan điểm nào trong trường hợp trên cho hợp lý? Xin đọc giả cho ý kiến phản biện và góp ý để việc áp dụng pháp luật cho đúng?

Đặng Truyền Giang – VKSND huyện Ba Tri

Tạo mới bình luận

Mã bảo mật
Làm mới