Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Căn cứ theo Quyết định của TAND, cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án buộc công ty A và ông Nguyễn T.H Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty A phải liên đới trả cho Công ty B số tiền 28.527.397.583 đồng và lãi chậm thi hành án. Thời gian và phương thức trả nợ do hai bên thỏa thuận tại cơ quan thi hành án dân sự. Nếu không thỏa thuận được thì Công ty A và ông H đồng ý phát mãi toàn bộ tài sản đã thế chấp cho Công ty B theo các hợp đồng đã ký kết để thanh toán nợ. Tài sản thế chấp gồm: quyền sử dụng đất không bao gồm tài sản, hoa màu gắn liền với đất.

Quá trình giải quyết thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự đã nhiều lần tổ chức cho hai bên thỏa thuận phương thức và thời gian thi hành án nhưng không có kết quả. Cơ quan thi hành án dân sụ đồng thời ra 3 quyết định cưỡng chế gồm: quyết định số 04/QĐ-CTHADS cưỡng chế buộc Công ty A và ông H giao tài sản đã kê biên đấu giá không có người mua cho Công ty B để khấu trừ tiền thi hành án; quyết định số 05 và số 06/QĐ-CTHADS cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và cây trồng, vật kiến trúc trên đất của ông H. Quá trình giải quyết việc án, ông H đã tự nguyện giao tài sản thứ nhất cho Công ty B với giá là 12.419.798.100 đồng để khấu trừ một phần trong tổng số tiền 28.527.397.583 đồng và lãi suất chậm thi hành án. Số tiền còn lại phải thi hành án là 16.107.599.483 đồng. Qua xác minh, tham khảo giá tài sản kê biên (tài sản thứ hai và thứ ba) được công ty EXIMA cung cấp thông tin giá trị tài sản của công ty A là 5.720.000.000 đồng (trong đó quyền sử dụng đất là 5 tỷ đồng, hoa màu và vật kiến trúc là 720.000.000 đồng).

Như vậy, hiện nay nếu bán được tài sản đã tiến hành kê biên gồm đất (trong hợp đồng thế chấp) và tài sản gắn liền với đất (không có trong hợp đồng thế chấp) không đủ để trả khoản tiền cho người được thi hành án (Công ty B), thì phần tiền thu được từ việc bán tài sản gắn liền với đất (không được thế chấp) là 720.000.000 đồng sẽ được xử lý như thế nào? Trả lại cho người phải thi hành án (công ty A) hay giao cho người được thi hành án (Công ty B) để khấu trừ?

Rất mong được sự trao đổi nghiệp vụ của các anh em đồng nghiệp về vấn đề này để công tác kiểm sát thi hành án dân sự ngày càng được nâng cao hơn nữa về chất lượng./.

Thiên Hương – Phòng 11 - VKSND tỉnh Bến Tre

Tạo mới bình luận

Mã bảo mật
Làm mới