Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !
   Hiển thị # 
1 Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy 17
2 Tuyên truyền sách " Nét văn hóa Bến Tre trong nhân cách của Trương Vĩnh Trọng" 18
3 Nét văn hóa Bến Tre trong nhân cách Trương Vĩnh Trọng 22
4 Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 29/01/2021 của tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ 29
5 Xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm 24