Thực hiện Kế hoạch của VKSND tỉnh Bến Tre về việc thực hiện kiểm tra chéo ở các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện. Ngày 29/7/2020, VKSND huyện Mỏ Cày Nam đã tiến hành kiểm tra tại VKSND huyện Mỏ Cày Bắc theo nội dung, yêu cầu của Kế hoạch đã đề ra. Tham dự và chỉ đạo buổi kiểm tra có đồng chí Bùi Văn Đằng –Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn.

Qua kiểm tra, nhận thấy Lãnh đạo VKSND huyện Mỏ Cày Bắc đã chú trọng công tác quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, bám sát kế hoạch công tác, đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề ra các giải pháp cụ thể trong từng khâu công tác, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Hoàn thành đạt và vượt cơ bản một số chỉ tiêu nghiệp vụ, không có trường hợp Tòa tuyên không phạm tội. Tập trung kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của ngành và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp đạt 100%, không có đơn quá hạn. Tăng cường trách nhiệm trong kiểm sát các hoạt động tư pháp; ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị trong công tác Thi hành án dân sự…

Qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kịp thời trao đổi để đơn vị khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thời gian tới. Đồng thời đây cũng là dịp để cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Mỏ Cày Nam học tập những kinh nghiệm, sáng kiến, cách làm hay nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác./.

Đoàn Tùng – Viện KSND huyện Mỏ Cày Nam