Thực hiện Kế hoạch Kiểm tra số 259/KH-VKS-VP ngày 02/3/2020 và Quyết định số 246/QĐ-VKS ngày 16/7/2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre về việc kiểm tra chéo toàn diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, ngày 28/7/2020, Đoàn kiểm tra do đồng chí Châu Văn Thơi – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre làm Trưởng đoàn, đồng chí Huỳnh Văn Toàn – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc làm Phó Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra chéo toàn diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Nam.

Qua kiểm tra, nhận thấy Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Nam đã chú trọng công tác quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, bám sát kế hoạch công tác, đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề ra các giải pháp cụ thể trong từng khâu công tác, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Hoàn thành đạt và vượt cơ bản một số chỉ tiêu nghiệp vụ, đặc biệt, không có trường hợp Tòa tuyên không phạm tội. Đơn vị đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm trong kiểm sát các hoạt động tư pháp, tập trung kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính; công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được chú trọng; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của ngành và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp đạt 100%, không có đơn quá hạn…

Bên cạnh ưu điểm đạt được, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Nam còn một số tồn tại, Đoàn kiểm tra đã kịp thời trao đổi để đơn vị khắc phục. Qua đó, cán bộ, Kiểm sát viên của hai đơn vị được học tập những kinh nghiệm, sáng kiến, cách làm hay, được tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của cả hai đơn vị trong thời gian tới./.

Hoàng Nhân – Viện KSND huyện Mỏ Cày Bắc