Thực hiện theo Hướng dẫn số 05/HD-VKSTC ngày 03/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2020.

Ngày 21/7/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã tiến hành kiểm sát định kỳ tháng 7 tại Trại giam Châu Bình. Đoàn kiểm sát do đồng chí Huỳnh Văn Út – Trưởng Phòng 8 làm trưởng đoàn cùng với các đồng chí cán bộ, kiểm sát viên Phòng 8 thực hiện.

Qua kiểm sát cho thấy, Giám thị Trại giam Châu Bình đã quan tâm, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác quản lý giam giữ, giáo dục và cải tạo phạm nhân. Cũng như việc tiếp nhận hồ sơ người bị kết án đến chấp hành án phạt tù theo quy định tại Điều 26, 28 Luật THAHS năm 2019 và Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính Phủ; Việc phân loại và tổ chức giam giữ phạm nhân theo loại quy định tại Điều 30, Điều 74 Luật THAHS năm 2019 và Thông tư số 09/2020/TT-BCA ngày 04/02/2020 của Bộ Công an…

Việc thực hiện và duy trì công tác kiểm sát định kỳ hàng tháng tại Trại giam là biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án hình sự theo Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 và Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019 của VKSNDTC; Kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, vi phạm của trại giam để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu đơn vị chấn chỉnh, khắc phục góp phần đảm bảo công tác thi hành án hình sự ngày càng tốt hơn./.

Ngọc Hân - Phòng 8 Viện KSND tỉnh Bến Tre