VANPHONG HN so ket cong tac KS 06 thang dau nam 2Ngày 09/7/2020, Viện KSND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020, do đồng chí Châu Văn Thơi - Viện trưởng Viện KSND tỉnh chủ trì. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ban lãnh đạo Viện, Trưởng phòng,…

Ngày 09/7/2020, Viện KSND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020, do đồng chí Châu Văn Thơi - Viện trưởng Viện KSND tỉnh chủ trì. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ban lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các Phòng trực thuộc Viện tỉnh, kiểm sát viên trung cấp và các đồng chí là Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành phố.

VANPHONG HN so ket cong tac KS 06 thang dau nam 2

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi đồng chí Châu Văn Thơi –Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020, trong báo cáo khẳng định: Viện kiểm sát hai cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của lãnh đạo cấp trên. Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, cụ thể:

* Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm là Công tác cán bộ: Ngay từ đầu năm đơn vị đã xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm đột phá cần phấn đấu thực hiện. Qua đó, Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã chú trọng thực hiện và đã có những kết quả tích cực như:

- Một là, hoàn thành việc sáp nhập 6 phòng trực thuộc Viện KSND tỉnh gồm: Sáp nhập Phòng 1 và Phòng 3 thành Phòng 1, Phòng 8 và Phòng 11 thành Phòng 8, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin và Văn phòng tổng hợp thành Văn phòng tổng hợp; tách Bộ phận khiếu tố từ Phòng 15 nhập vào Thanh tra thành Thanh tra, khiếu tố. Qua đó, Viện KSND tỉnh từ 11 Phòng trực thuộc sau khi sáp nhập tinh gọn lại thành 08 phòng. Bên cạnh đó, đơn vị đã điều động, bố trí công chức phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động ổn định sau khi nhập phòng.

- Hai là, việc tinh giản biên chế được thực hiện đúng theo lộ trình đề ra. Hiện tại, đã tinh giản 13 biên chế (giảm tự nhiên 11, giảm theo Nghị định 108/2014-NĐ-CP 02).

* Trong lĩnh vực hình sự: Việc khởi tố, truy tố và áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam đảm bảo chặt chẽ, án giải quyết đảm bảo đúng luật định, không xảy ra bắt, giam, giữ oan, sai; không có trường hợp tòa tuyên không phạm tội; tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung 1,5% (chỉ tiêu ≤ 2,5%); chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự đạt 100%; công tác phối hợp liên ngành trong việc chọn án điểm thực hiện tốt, vượt chỉ tiêu 0,4%, đạt chỉ tiêu năm về phiên tòa rút kinh nghiệm (01 phiên tòa/ KSV).

* Trong lĩnh vực Dân sự, HC, THADS: Chất lượng kháng nghị phúc thẩm án dân sự đạt 90% (vượt chỉ tiêu 10%); không có án dân sự, HC, KDTM, LĐ bị hủy có trách nhiệm của VKS; vượt chỉ tiêu năm về phiên tòa rút kinh nghiệm (đạt 1,04 phiên tòa/ KSV); kiểm sát trực tiếp 100% Cơ quan THADS.

* Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Ngành: Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền vượt 15,2%; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp vượt 24,9%.

* Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được quan tâm, chú trọng, hai cấp thường xuyên tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại các đơn vị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức.

Hội nghị có 12 ý kiến phát biểu tham luận, các đại biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc cũng như những hạn chế trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đề ra một số giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế; đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Viện KSND tỉnh nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong 6 tháng cuối năm.

VANPHONG HN so ket cong tac KS 06 thang dau nam 1

Đồng chí Châu Văn Thơi – Viện trưởng Viện KSND tỉnh kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Châu Văn Thơi thay mặt Ban lãnh đạo Viện KSND tỉnh, ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; giải đáp những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các đơn vị. Đồng thời, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị rà soát những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu năm 2020, tập trung chỉ đạo thực hiện các khâu công tác còn hạn chế; chú trọng hơn nữa trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm của kiểm sát viên, phấn đấu để nâng cao chất lượng, hiệu quả các khâu công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong năm 2020… Trong đó, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng đó là: Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, ưu tiên đào tạo tại chỗ và bồi dưỡng nghiệp vụ; chú trọng thực hiện tốt khâu công tác kiểm sát các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; cán bộ, Kiểm sát viên tích cực, chủ động trong công tác, nghiêm túc thực hiện Quy chế Văn hóa công sở và kỷ luật nội vụ …; đồng chí yêu cầu các đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Viện KSND tỉnh để tháo gỡ, hướng dẫn./.

Nhung Võ – Văn phòng Viện KSND tỉnh