Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Ngày 25/3/2020, Lãnh đạo Viện kiểm sát ND tnh Bến Tre đã phối hp vi Trung tâm y tế thành ph Bến Tre tiến hành phun thuc kh khun toàn th đơn vị Viện KSND Bến Tre. Đây là mt trong nhiu bin pháp phòng, chng dch bnh Covid-19 ti đơn v;

VANPHONG trien khia phong dich

Viện kim sát ND tỉnh Bến Tre tiếp tc và thc hin nghiêm ch đo các thông báo của Vin trưởng Vin KSND ti cao v công tác phòng, chng dch viêm đường hô hp cp do chng mi ca vi rút Corona gây ra (Covid-19); đơn v tích cc trin khai n bn ch đo, hướng dn, t chc các hot đng nghip v trong đt phòng chng dch Covid- 19; tạo điu kin cho cán b, Kim sát viên, công chức người lao đng nhn thc đy đ din biến phức tp ca dch bnh, nâng cao ý thc, trách nhim, có bin pháp phòng, chng thiết thc, tuyt đi không ch quan đ bo v sc khe cho bn thân, gia đình và đơn v công tác.

n phòng Viện KSND tỉnh Bến Tre