Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 02/10/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong việc theo dõi, quản lý, giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ và Công văn số 803/VKS-P1 ngày 03/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phối hợp rà soát hồ sơ án hình sự tạm đình chỉ điều tra. Ngày 15/6/2020, tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp với các đơn vị PC01, PC02, PC03, PC04 thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre tiến hành kiểm tra hồ sơ, rà soát, đối chiếu số liệu án tạm đình chỉ điều tra do Cơ quan điều tra Công an tỉnh quản lý.

PHONG 1 Ra soat an TĐC 2020

Đại diện Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra tiến hành triển khai nội dung phối hợp

Các thành viên đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra chặt chẽ từng hồ sơ án tạm đình chỉ điều tra đang lưu trữ tại Công an tỉnh để xem xét hồ sơ thực tế; số lưu; thủ tục tố tụng; căn cứ tạm đình chỉ; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; căn cứ phục hồi điều tra; thời gian tạm đình chỉ điều tra; tang, tài vật thu giữ và xử lý… Nhận thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã thực hiện lưu trữ 42 hồ sơ án tạm đình chỉ theo đúng quy định, tất cả là hồ sơ chính, không có hồ sơ nào bị thất lạc; các hồ sơ có đăng ký số lưu, sắp xếp theo trình tự, có bản kê cụ thể.

Từ khi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày ngày 02/10/2017 đến nay, hàng năm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre luôn thành lập đoàn phối hợp, rà soát, đối chiếu số liệu án tạm đình chỉ điều tra với Cơ quan điều tra Công an tỉnh. Ngày 01/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ (có hiệu lực từ ngày 15/7/2020), do đó thời gian tới đơn vị sẽ triển khai thực hiện nghiêm các quy định của TTLT 01/2020./.

Hoàng Huyên - Phòng 1 Viện KSND tỉnh Bến Tre