Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Ngày 15/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách đã tổ chức triển khai Kế hoạch Công tác kiểm sát năm 2020. Đến tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Hùng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre và đồng chí Nguyễn Thị Loan - Phó Chánh Văn phòng. Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình – Quyền Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách đã thông qua dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của đơn vị để tập thể đơn vị có ý kiến đóng góp, xây dựng kế hoạch.

CHOLACH HN TRIEN KHAI

Với tinh thần “Bứt phá về đích”, nhằm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 và Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phương châm của Ngành “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” và phương châm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”.

Tại hội nghị, tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách đã thảo luận và thống nhất thông qua Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 với những mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cho từng khâu công tác. Bên cạnh đó, đơn vị còn xác định được nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong lĩnh vực hình sự cũng như nhiệm vụ xuyên suốt quan trọng hàng đầu đó là “Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp”.

Nguyễn Trung Tín – Viện KSND huyện Chợ Lách