Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-VKSTC ngày 07/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chương trình số 115/CTr-VKS-P8 ngày 21/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre về công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019.

Ngày 06/6/2019, Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã tiến hành kiểm tra nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre.

Đoàn tiến hành trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ thụ lý, tài liệu có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Qua kiểm tra cho thấy: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre cơ bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo Quy chế. Đồng thời Đoàn cũng làm việc với Nhà tạm giữ, Cơ quan thi hành án hình sự và Ủy ban nhân dân cấp xã để tìm hiểu kết quả công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Kết quả cho thấy công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ; công tác THAHS của Cơ quan THAHS Công an thành phố Bến Tre cũng còn có những hạn chế, thiếu sót, vi phạm. Vì vậy, công tác kiểm sát cần được tăng cường hơn nữa theo tinh thần chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 trong thời gian tới./.

Phòng 8 - VKSND tỉnh Bến Tre