Tha tù trước thời hạn có điều kiện là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện được tiến hành thận trọng, bảo đảm quyền lợi của phạm nhân đang chấp hành án, giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế vi phạm pháp luật, tái phạm tội.

Các phạm nhân được đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt này là những phạm nhân phạm tội lần đầu, trong quá trình chấp hành án có nhiều tiến bộ, ý thức cải tạo tốt, đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù (đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng trở lên), có nơi cư trú rõ ràng, chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và các nghĩa vụ bồi thường dân sự, đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức thời hạn tù….

Thực hiện chức năng kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ và kiểm sát chặt chẽ về mặt thủ tục, điều kiện để xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 09 phạm nhân do Trại giam Châu Bình – Cục C10, Bộ Công an đề nghị. Ngày 04/01/2021, Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện – Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre họp, thống nhất với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 09 phạm nhân, đảm bảo sự công bằng, khách quan, minh bạch.

Tha tù trước thời hạn có điều kiện đã mang đến niềm vui cho bản thân các phạm nhân cùng với gia đình, đồng thời động viên, khuyến khích các phạm nhân chưa được xem xét tha tù đợt này, cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của Trại giam, tích cực lao động, cải tạo để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước./.

Phòng 8 - VKSND tỉnh Bến Tre