Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Với chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị là thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự; làm đầu mối trong công tác giải quyết bồi thường thiệt hại do oan sai trong tố tụng hình sự. Trong 06 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã thụ lý giải quyết 48 vụ/ 61 bị cáo, tham gia xét xử 35 vụ/ 44 bị cáo, trong đó có 01 vụ đơn vị kháng nghị và được Tòa án chấp nhận kháng nghị. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm, để củng cố chứng cứ nhằm giải quyết vụ án đúng người, đúng tội; cán bộ, Kiểm sát viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Quá trình nghiên cứu hồ sơ khi phát hiện cấp sơ thẩm có thiếu sót trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Kiểm sát viên chủ động đề xuất Lãnh đạo viện tăng cứu bổ sung chứng cứ, cũng cố hồ sơ vụ án.

Ngoài ra, đơn vị được giao nhiệm vụ làm đầu mối theo dõi việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm ở 02 cấp; từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, khâu công tác này luôn được quan tâm theo dõi. Qua đó, trực tiếp tham dự một số phiên tòa RKN theo cụm của 02 cấp; phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành tham dự đột xuất một số phiên tòa phức tạp, được dư luận quan tâm. Quá trình kiểm sát xét xử phúc thẩm, phát hiện một số tồn tại khi giải quyết vụ án của đơn vị yếu kém cho nên đơn vị chủ động đề xuất Lãnh đạo viện tiến hành kiểm tra và hướng dẫn nghiệp đối với cấp huyện.

Bên cạnh đó, công tác kiểm sát bản án nhằm phát hiện vi phạm kịp thời kháng nghị phúc thẩm được đánh giá là khâu công tác quan trọng. Để làm tốt công tác này đơn vị đã tiến hành kiểm sát 100% bản án sơ thẩm, qua đó phát hiện một số vi phạm nghiêm trọng đã kháng nghị phúc thẩm. Đối với những vi phạm nhỏ có thể khắc phục sửa chữa định kỳ tháng, quý tổng hợp rút kinh nghiệm chung.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo viện, sau khi có hướng dẫn của Viện KSND tối cao và Viện KSND tỉnh Bến Tre đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị; đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu phù hợp với tình hình thực tế, phân công cụ thể công việc cho từng đồng chí và có kiểm tra đôn đốc thường xuyên; mỗi cán bộ - kiểm sát viên luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm; thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, giúp đỡ nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao nhất. Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019, đơn vị cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra./.

Trần Thị Minh Thư – P7 VKSND tỉnh