Vào lúc 13 giờ 00 ngày 14/5/2019, Thanh tra VKSND tỉnh Bến Tre đã tiến hành thanh tra kỷ luật nội vụ tại Phòng 8-Viện KSND tỉnh.

Các nội dung thanh tra gồm: Việc chấp hành chế độ thời gian làm việc, phòng cháy chữa cháy, quy định về sử dụng trang phục ngành Kiểm sát, việc chấp hành các quy định về phòng, chống hút thuốc lá tại công sở, việc chấp hành các quy định về cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc và một số quy định về trật tự nội vụ khác.

Thanh tra P8

Đoàn thanh tra làm việc tại đơn vị được thanh tra

Qua thanh tra, Đoàn thanh nhận thấy đơn vị được thanh tra đã thực hiện tốt các quy định về kỷ luật nội vụ. Trong thời gian tới, Thanh tra Viện KSND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra về kỷ luật nội vụ tại các đơn vị. Mong rằng, Lãnh đạo các đơn vị luôn tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TTr, ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ tại đơn vị mình nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới./.

Thanh Thiện – Phòng Thanh tra