Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, vào các ngày 10, 11 tháng 11 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách đã thành lập Đoàn kiểm sát do đồng chí Cao Hoàng Tính – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã: Hưng Khánh Trung B và Phú Phụng.

Tham gia cùng Đoàn kiểm sát có Đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Chợ Lách để phối hợp kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho Uỷ ban nhân dân các xã về việc quản lý án treo, cải tạo không giam giữ theo Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Kết quả kiểm sát cho thấy, nhìn chung Uỷ ban nhân dân các xã cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý việc thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thi hành án do Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện chuyển đến, Uỷ ban nhân dân các xã đã ra quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; định kỳ nhận xét tình hình chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú đối với người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Hồ sơ theo dõi người chấp hành án treo và án cải tạo không giam giữ được quản lý chặc chẽ, sổ sách ghi chép rõ ràng; Ủy ban nhân dân các xã đã thường xuyên theo dõi, kịp thời uốn nắn và tạo điều kiện cho các bị án thi hành án treo, cải tạo không giam giữ được lao động, học tập, qua đó, giúp các bị án nhận thức được lỗi lầm, tự giác phấn đấu, rèn luyện để trở thành những người có ích cho xã hội. Hầu hết các bị án đều chấp hành nghiêm pháp luật thi hành án hình sự, định kỳ hằng tháng người được hưởng án treo báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân xã về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 87 Luật thi hành án hình sự, Uỷ ban nhân dân xã hằng tháng nhận xét bằng văn bản về quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo và lưu vào hồ sơ giám sát, giáo dục theo quy định tại Điều 86 Luật thi hành án hình sự. Các bị án chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú, có thái độ thi hành án tốt. Không có tồn tại, thiếu sót.

Qua cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành kết luận. Với những ưu điểm đã đạt được yêu cầu đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phát huy hơn nữa trong công tác tổ chức thi hành án hình sự nhằm đảm bảo cho việc thi hành án được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Huỳnh Phước – Viện KSND huyện Chợ Lách