Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Thực hiện Quyết định số 287/QĐ-VKS ngày 01/10/2019 của Viện KSND huyện Thạnh Phú, từ ngày 14/10/2019 đến ngày 23/10/2019, Viện KSND huyện Thạnh Phú đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú đã hoàn thành cuộc kiểm sát. Sáng 05/11/2019, Đoàn kiểm sát tiến hành công bố kết luận. Tại buổi kết luận đồng chí Phan Văn Y, thay mặt đoàn kiểm sát đánh giá những ưu đểm trong công tác thi hành án dân sự. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, thiếu sót của Cơ quan thi hành án trong quá trình tổ chức thi hành án như sau:

Ưu điểm: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú đã thực hiện tốt các mặt công tác và thủ tục giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự; hồ sơ thi hành án được lập đầy đủ, tài liệu trong hồ sơ phản ánh đầy đủ hoạt động tổ chức thi hành án; việc quản lý thu, chi tiền thi hành án; việc tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng bảo đảm đúng theo quy định. Kết quả thi hành án đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra-tỷ lệ thi hành án về việc đạt 76%, về tiền đạt 36%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số vi phạm, tồn tại cần khắc phục như: Chậm áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Thi hành án dân sự có 12 việc; chậm xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44 Luật thi hành án dân sự phát hiện có 15 việc án; chưa xử lý tài sản do không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành theo quy định tại Điều 104 Luật thi hành án có 01 việc; hồ sơ không có đầy đủ các tài liệu theo quy định Điều 8 Nghị định 62 Chính phủ phát hiện có 07 việc; chi tiền thi hành án không đúng theo quy định tại Điều 47 Luật thi hành án có 02 việc; có 07 việc án, án có điều kiện thi hành nhưng Chấp hành viên để thời gian kéo dài hơn 01 năm không có một hoạt động tổ chức thi hành án nào của Chấp hành viên. Việc này dẫn đến vi phạm nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên.

Thanh phu KS TT

Quang cảnh buổi công bố kết luận

Sau khi công bố kết luận, đồng chí Phan Văn Y đề nghị trong thời gian tới Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, vi phạm theo kết luật. Đồng thời Chi cục Thi hành án dân sự huyện tăng cường phối hợp tốt hơn nữa với Viện KSND huyện trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự của huyện để giải quyết các vụ việc thi hành án còn tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Ớt, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú phát biểu tiếp thu Kết luận của Viện KSND huyện, đồng chí cũng chỉ ra các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến những tồn tại, vi phạm và biện pháp khắc phục, bảo đảm công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

Phan Văn Y - VKSND huyện Thạnh Phú