Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


       Số: 1312/VKS-P10

V/v nghiên cứu Luật Doanh nghiệp năm 2014; các quy định về hợp đồng tín dụng và kinh nghiệm trong giải quyết án HC – KDTM – LĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố

 

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-VKSTC-V10 ngày 21/8/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động năm 2015, vào ngày 19 và 20/10/2015 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị tập huấn gồm đại biểu thuộc Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Hội nghị tập huấn đã phổ biến những nội dung mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014; các quy định pháp luật có liên quan đến hợp đồng tín dụng kèm theo các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng tín dụng…, phổ biến những kinh nghiệm trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động.

Để triển khai, quán triệt những nội dung của Hội nghị tập huấn, tạo điều kiện cho cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố nắm vững các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các quy định pháp luật về hợp đồng tín dụng; vận dụng những kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (Phòng 10) đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên nghiên cứu các tài liệu sau đây:

1. Nội dung cơ bản của Luật Doanh nghiệp 2014, giới thiệu các quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014, một số quy định khi áp dụng thường xảy ra tranh chấp.

2. Các quy định của pháp luật về cho vay trong hợp đồng tín dụng.

3. Các quy định của pháp luật về thanh toán và công cụ thanh toán tại Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác.

4. Trình tự, thủ tục thao tác nghiệp vụ theo quy định của pháp luật đối với Ngân hàng thương mại từ khi phát sinh đến khi kết thúc hợp đồng tín dụng.

5. Một số kinh nghiệm về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động.

Tài liệu để nghiên cứu:Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố lấy tại Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre (vào mục Thông báo).

Quá trình nghiên cứu và vận dụng trong thực tiễn, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh  về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (Phòng 10) để trao đổi, hướng dẫn./.

  

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Chí - PVT (để báo cáo);

- Lưu: P10, VT.

TL.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 (đã ký)

 

 

Đặng Văn Hùng


Nhấp vào đây để tải tài liệu đính kèm

download