Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số:862/GTrT-VKS-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Bến Tre, ngày 13 tháng 7 năm 2015

 

GIẤY TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ 


Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre quyết định tổ chức Hội nghị: Triển khai công tác kiểm sát 6 tháng cuối năm 2015 và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

1. Thành phần dự Hội nghị

* Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre: Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

* Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố: Đồng chí Viện trưởng.

2. Thời gian, địa điểm Hội nghị

- Hội nghị được tổ chức trong 01 ngày (16/7/2015); khai mạc lúc 7h 30’.

- Địa điểm tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

3. Một số vấn đề lưu ý

- Các đơn vị tham dự Hội nghị chuẩn bị phát biểu thảo luận.

- Đại biểu thắc cà vạt; mặc trang phục, đeo cấp hàm, cấp hiệu đúng quy định của Ngành.

Yêu cầu các đơn vị sắp xếp công việc, về dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:                                                                         VIỆN TRƯỞNG

- Lãnh đạo viện;

- Viện KSND các huyện,thành phố;                                          (đã ký)

- Câc phòng trực thuộc viện tỉnh;

- Lưu: VT,TH.                                                               Đoàn Hoàng Đệ

 


 

CHƯƠNG TRÌNH

Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015

 và kỷ niệm 55 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

 

 

 

          A.THỜI GIAN ( ngày 16/7/2015) 

- Sáng từ 7h30’ đến 11h; 

- Chiều từ 13h đến 16h30’. 

B. NÔI DUNG 

I.Buổi sáng 

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình làm việc ( Đồng chí Bùi Văn Đằng – Chánh Văn phòng ); 

2. Báo cáo tóm tắt Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 của ngành Kiểm sát nhân dân ( Đồng chí Đoàn Hoàng Đệ - Viện trưởng); 

3. Báo cáo sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của đơn vị (Đồng chí Trần Văn Chí -  Phó Viện trưởng); 

4. Diễn văn ôn lại truyền thống 55 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và quá trình xây dựng, trưởng thành ngành kiểm sát Bến Tre (Đồng chí Châu Văn Thơi - Phó Viện trưởng); 

5. Các đại biểu phát biểu tham luận toạ đàm ( Đồng chí Võ Minh Thưởng - Phó Viên trưởng điều hành); 

6. Viện trưởng phát biểu kết luận chỉ đạo. 

II.Buổi chiều                         

1. Tổ chức thi đấu bóng chuyền Nam – Nữ; 

2. Tổng kết phát giải; 

3. Từ 16h30’ mời đại biểu dự tiệc và giao lưu văn nghệ. 

 

                                             Bến Tre, ngày 13  tháng 7  năm 2015

 

                                                               BAN TỔ CHỨC