Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

           CĐVC TỈNH BẾN TRE                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS VIỆN KSNDTỈNH BẾN TRE                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

               Số:53/KH-CĐCS                      Bến Tre, ngày 09 tháng 7 năm 2015   

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thao, giao lưu văn nghệ

Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành kiểm sát

26/7/1960 – 26/7/2015


          Thực hiện chương trình, công tác năm 2015; Thiết thực  tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam (26/7/1960 – 26/7/2015), 39 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.

Nhằm khơi dậy phong trào thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho cán bộ, công chức đồng thời tạo mối liên hệ giao lưu giữa các đơn vị trong toàn ngành kiểm sát Bến Tre. Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, Ban chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức hội thao, giao lưu văn nghệ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960- 26/7/2015), với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hội thao và giao lưu văn nghệ là hoạt động văn hóa, thể dục thể thao kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân 26/7/1960 – 26/7/2015;

- Thông qua hội thao và giao lưu văn nghệ, cán bộ công chức ngành kiểm sát Bến Tre hưởng ứng tích cực phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao thể chất, làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, vui tươi trong toàn ngành.

- Tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm trong công tác và nâng cao đời sống văn hóa, thể thao và tinh thần cho cán bộ trong đơn vị.

- Tất cả các cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn tham dự cần nêu cao tinh thần thể thao lành mạnh, thi đấu nhiệt tình, sôi nổi và trung thực, chấp hành tốt các quy định của Ban tổ chức.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng

Tất cả các cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn đang công tác tại Viện KSND tỉnh Bến Tre và 09 VKS huyện, Thành phố trong tỉnh có đủ sức khỏe, sở trường đối với lĩnh vực tham dự và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình trạng, sức khỏe của mình khi tham dự.

2. Thời gian diễn ra hội thao, văn nghệ:

- Bóng chuyền diễn ra vào lúc 13 giờ 30 phút, văn nghệ lúc 16 giờ ngày 16/7/2015.

3. Địa điểm thi đấu:

- Bóng chuyền nam: sân bóng  Viện KSND tỉnh.

- Bóng chuyền hơi nữ: sân bóng Nhà thi đấu tỉnh Bến Tre.

- Văn  nghệ: sân Viện KS tỉnh.

4. Thể thức thi đấu bóng chuyền:

- Về chia bảng: Để mang tính thi đấu nhưng cũng tương đồng về thể lực, kỹ thuật, Ban tổ chức chia thành các bảng sau:

+ Bóng chuyền nam: có 03 đội gồm: Đội 1: Liên quân các đơn vị Thành phố Bến Tre, Ba Tri và Mỏ Cày Bắc; Đội 2: Liên quân các đơn vị Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, Châu Thành  và  Đội 3:  Viện KS tỉnh.

+ Bóng chuyền hơi nữ: có 02 bảng gồm: Bảng A: Viện KS tỉnh- 1 và liên quân của các đơn vị Thành phố Bến Tre, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Mỏ cày Bắc; Bảng B: Viện KS tỉnh- 2 và  liên quân của các đơn vị: Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Ba Tri.

- Số lượng vận động viên tham gia 01 đội không quá 11 người (kể cả HLV)

- Khi đăng ký danh sách, yêu cầu đăng ký màu áo thi đấu (nếu có)

- Tổ trọng tài, thư ký: do Ban tổ chức quyết định.

- Cách tính điểm:   03 đội bóng chuyền Nam đấu vòng tròn tính điểm. Bóng chuyền hơi nữ: 04 đội được chia 02 bảng như trên, thi đấu loại trực tiếp để chọn ra 02 đội tranh giải nhất và nhì.

5. Văn nghệ:

Mỗi VKS huyện đăng ký 01 tiết mục; Viện tỉnh: các Phòng nghiệp vụ phối hợp  tổ Công đoàn đăng ký 01 tiết mục (không bắt buộc đối với các tổ ít người hoặc không có năng khiếu văn nghệ), Chi đoàn đăng ký: 02 tiết mục .

6. Cơ cấu giải thưởng

* Bóng chuyền Nam

- 01 giải nhất : Cờ  lưu niệm + tiền thưởng 600.000đ

- 01 giải nhì : Cờ lưu niệm +  tiền thưởng 400.000 đồng

* Bóng chuyền hơi nữ:

- 01 giải nhất : Cờ  lưu niệm + tiền thưởng 600.000đ

- 01 giải nhì : Cờ lưu niệm +  tiền thưởng 400.000 đồng

* Văn nghệ: giao lưu, biểu diễn để chào mừng ngày thành lập ngành.

7) Kỷ luật:

- Là hoạt động giao lưu kỷ niệm 55 năm thành lập ngành kiểm sát, không mang tính sát phạt, hơn thua nên trước khi vào thi đấu và trong quá trình hội thao diễn ra, nếu có phát sinh vấn đề gì về việc tổ chức, vận động viên, trọng tài… thì đội trưởng các đội có quyền phản ánh với Ban tổ chức sau khi kết thúc trận đấu.

- Đội nào đến chậm 20 phút kể từ khi trọng tài, thư ký thông báo bắt đầu thi đấu thì coi như bỏ cuộc.

- Chỉ có Đội trưởng đội bóng mới được quyền khiếu nại với ban tổ chức trong quá trình hội thao.

8) Kinh phí hội thao:

- Các đơn vị tự túc kinh phí tập luyện.

- Viện KS tỉnh chịu kinh phí tổ chức ngày diễn ra Hội thao, văn nghệ, giải thưởng và các khoản kinh phí liên quan như: mua bóng, lưới, cờ lưu niệm, tổ chức tiệc sau khi thi đấu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Thời gian đăng ký danh sách đội bóng, các tiết mục văn nghệ trước ngày 15/7/2015.

+ Thể thao: Đội bóng chuyền Nam: đăng ký cho đ/c Chói – Phòng 1; Đội bóng chuyền hơi nữ:  đăng ký danh sách cho đ/c Ngân – VP. VKS tỉnh;

+ Văn nghệ: đăng ký danh sách bài hát, tác giả, thể loại và tên diễn viên cho đ/c Kiều để sắp xếp chương trình.

          - Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban tổ chức sẽ được quy định cụ thể trong quyết định thành lập Ban tổ chức .

- Các Công đoàn cơ quan VKS huyện, Thành phố Bến Tre phối hợp thủ trưởng đơn vị; các phòng nghiệp vụ và tổ Công đoàn VKS tỉnh chủ động triển khai luyện tập từ nay cho đến ngày thi đấu, đây là Hội thao và giao lưu văn nghệ trong toàn ngành nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành kiểm sát, vì vậy yêu cầu các đơn vị vận động cán bộ công chức tích cực tham gia hưởng ứng để hội thao và giao lưu văn nghệ của ngành thành công tốt đẹp.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thao, giao lưu văn nghệ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân. Ban Chấp hành Công đoàn Viện KSND tỉnh Bến Tre đề nghị các đơn vị triển khai và vận động đến các toàn thể cán bộ công chức tham gia tích cực, nhiệt tình ./.

Nơi nhận:                                                          TM.BCH CÔNG ĐOÀN                 

- Ban LĐ Viện tỉnh;                                                         CHỦ TỊCH   

- Các VKS huyện, TP;

- Các Phòng ngh.vụ;                                                          (Đã ký)

- BCH CĐ, Bí thư ĐTN;

- Lưu VP, Công đoàn.

                                     

                                                                            Võ Minh Thưởng