Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 802/KL-VKS

Bến Tre, ngày 01 tháng 7  năm 2015

 

 

KẾT LUẬN

Kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc


Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số: 179/KH-VKS-VP, ngày 24/02/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 23/6/2015, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre do đồng chí: Châu Văn Thơi - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc. Kết quả ghi nhận như sau:

1. Kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm hình sự

- Tiếp nhận 22 tin báo tội phạm (mới 18). Đã phối hợp phân loại xử lý: 22 tin, đạt 100%; trong đó: Khởi tố hình sự 17 tin, không khởi tố và xử lý khác 05 tin; hiện không còn tồn.

- Thụ lý KSĐT: 22 vụ/ 48bc (mới 18 vụ/29 bc); phối hợp chọn 03 vụ án điểm (chiếm 16,6%).

- Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 12 vụ/ 29bc. Viện kiểm sát phải giải quyết: 12 vụ/29bc (số mới); đã truy tố: 10 vụ/ 27bc (đạt 83,33%). Án còn ở Viện kiểm sát 02 vụ/02bc (trong hạn).

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 12 vụ/ 29bc (mới 19 vụ/25bc); đã xét xử: 10 vụ/27 bị cáo; trong đó: Phối hợp xử lưu động 04 (đạt 40%) và tổ chức 01 phiên tòa rút kinh nghiệm.

- Đình chỉ điều tra 01 bị can do hành vi không cấu thành tội phạm. Không phát sinh án trả hồ sơ điều tra bổ sung.

- Trong kỳ ban hành 01 kiến nghị đối với Cơ quan CSĐT công an huyện khắc phục vi phạm tố tụng.

* Qua kiểm tra cho thấy:

- Về sổ sách: Sổ theo dõi tin báo, tố giác tội phạm; các sổ quản lý án hình sự; sổ tổng hợp vi phạm: Số liệu phát sinh trong kỳ được cập nhật và phản ảnh đầy đủ nội dung các cột mục.

- Về hồ sơ: Án không khởi tố, án tạm đình chỉ, kiểm sát điều tra, truy tố chờ xét xử, đã xét xử: Có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ, luận tội lập luận chặt chẽ, trái quan điểm có báo cáo đề xuất đầy đủ.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm:

- Nhiều hồ sơ chưa tuân thủ đầy đủ quy định về trình tự, thủ tục và quy trình (Vụ: Thắng, Phương, Hiền, Tâm tài liệu thu thập thiếu hoặc dư chữ ký, sử dụng không đúng mẫu; vụ: Lập hồ sơ không trích cứu và không có nhật ký kiểm sát).

- Vụ: Công cùng đồng bọn cần bổ sung biên bản cân trọng lượng tang vật.

2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và Thi hành án Hình sự

- Tạm giữ: 01 đối tượng (bắt quả tang); Đã giải quyết 01 (chuyển tạm giam).

- Tạm giam: 23 (mới: 11); Đã giải quyết: 14. Còn: 9. Trong đó: Thuộc trách nhiệm Cơ quan điều tra: 04 người; Tòa án: 04 người, VKS: 01 người. Phạm nhân phục vụ Nhà tạm giữ 01: Đúng thủ tục.

- Án tù giam: 22 (mới), đã thi hành 18. Án treo: 19 (số mới) đều được chuyển giao và quản lý theo Luật thi hành án hình sự. Tiến hành kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện 02 cuộc và kiểm sát 04/08 UBND cấp xã.  

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ tạm giữ, tạm giam, sổ kiểm sát thụ lý thi hành án hình sự, sổ theo dõi, quản lý vi phạm: Phản ánh đúng số liệu phát sinh; nội dung các cột mục ghi đầy đủ và chính xác.

- Hồ sơ thi hành án lập đầy đủ theo trình tự thời gian và đúng quy trình.

* Đơn vị: Không có hạn chế, thiếu sót cần nêu.

3. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Toà án thụ lý: 389 vụ và 42 việc. Đã giải quyết: 258 vụ; 36việc (trong đó xét xử 68 vụ; công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 114 vụ; đình chỉ 68 vụ; tạm đình chỉ 08 vụ. Còn lại 131 vụ; 06 việc.

- Án hành chính; kinh doanh thương mại: 03 vụ (mới); chưa giải quyết.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ sách: Có mở sổ đầy đủ, ghi chép cơ bản đúng nội dung các cột mục.

- Hồ sơ lập đầy đủ các thủ tục; Kiểm sát viên thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ.

* Tồn tại: Chưa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; chưa kháng nghị phúc thẩm nhưng án hủy sửa tương đối nhiều.

4. Kiểm sát thi hành án dân sự: Số việc dân sự phải thi hành 1.057 việc; đã thi hành xong 480 việc, đang thi hành 519 việc; số việc trả đơn yêu cầu 42 việc, số việc đình chỉ 12 việc, ủy thác 04 việc.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ sách: Sổ thụ lý ghi chép sạch, đẹp, đúng cột, mục (có chuyển số án cũ qua sổ mới theo dõi).

- Các trường hợp đình chỉ, trả đơn, cưỡng chế, ủy thác đều có căn cứ; hồ sơ được lập, sắp xếp, đánh bút lục theo đúng trình tự, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt.

- Đã tiến hành kiểm sát trực tiếp đợt I theo kế hoạch đề ra.

* Một số vấn đề cần lưu ý: Tiến hành xác minh các loại việc đạt chỉ tiêu Ngành giao (15% số việc không có điều kiện thi hành, (30% -50% việc án có tài sản bán đấu giá).

5. Công tác giải quyết Khiếu tố

- Tiếp 03 lượt công dân.

- Nhận 11 đơn. Đã giải quyết xong (không có đơn thuộc thẩm quyền).

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ sách: Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục. Trình bày sạch đẹp không tẩy xoá.

- Tiếp công dân: Có bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Thụ lý, phân loại, xử lý đơn: Đơn vị đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ các loại đơn từ các nguồn chuyển đến. Tất cả các đơn đều phân công KSV nghiên cứu, đề xuất. Việc phân loại được thực hiện chính xác. Từng đơn đều có lập hồ sơ đầy đủ, đánh bút lục, sắp xếp gọn gàng theo trình tự.

* Tuy nhiên, đơn vị cần chú ý chỉ tiêu kiểm sát trực tiếp.

6. Thống kê, công nghệ thông tin

          ­- Đơn vị có theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng cột mục, có kiểm tra số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh, đồng thời gửi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu chính xác.

          - Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đơn vị có quan tâm triển khai, cập nhật phần mềm quản lý án hình sự; về số lượng án khởi tố, truy tố, xét xử đơn vị cập nhật đầy đủ.

          * Đơn vị: Không có vấn đề gì cần rút kinh nghiệm.

7. Công tác Văn phòng

          - Đơn vị đã mở đầy đủ các loại sổ theo dõi, thời điểm mở, khóa sổ đúng quy định, sổ ghi chép rõ ràng, đầy đủ nội dung các cột mục, có ký nhận theo đúng quy định.

          - Văn bản đơn vị ban hành cơ bản đúng hình thức, thẩm quyền; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đã có tiến bộ đáng kể so với năm trước; đơn vị tiếp tục thực hiện đầy đủ việc ký tắt và lưu bản gốc văn bản.

          - Việc quản lý sổ sách, hồ sơ tài liệu của cơ quan thực hiện chặt chẽ. Hồ sơ năm 2013, đơn vị có quan tâm tổ chức đưa vào lưu trữ (có lập mục lục hồ sơ, biên bản bàn giao, vào hộp và đánh số hồ sơ theo đúng quy định - đây là thiếu sót lần kiểm tra trước nay đã khắc phục); khi khai thác cán bộ lưu trữ thực hiện nhanh, đúng theo danh mục lập.

* Tuy nhiên, đơn vị cần lưu ý: Tổ chức quản lý con dấu theo đúng quy trình; nghiên cứu sửa đổi quy chế văn thư, lưu trữ.

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị có xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ cho đoàn kiểm tra đảm bảo đạt yêu cầu. Qua kiểm tra cho thấy những tồn tại của Đơn vị ở lần kiểm tra trước được khắc phục triệt để; sổ sách, hồ sơ nhiều khâu công tác chất lượng đạt tốt. Tuy nhiên, còn một số khâu công tác có thiếu sót, nhất là việc để xảy ra đình chỉ do bị can không phạm tội. Đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm điểm nghiêm túc trường hợp đình chỉ điều tra không tội. Từ nay đến cuối năm phải tập trung nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự, kiên quyết không để oan sai tiếp tục xảy ra; chú ý các chỉ tiêu: Chọn án điểm, kháng nghị và tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự, dân sự, xác minh THADS; đồng thời tập trung rà soát thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu cơ bản khác mà Ngành, Quốc hội giao./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện kiểm sát nhân dân Huyện, Thành phố;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: VT.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Châu Văn Thơi