Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

 

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 547/KL-VKS

Bến Tre, ngày 12 tháng 5 năm 2015

KẾT LUẬN

Kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Trôm


Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số: 179/KH-VKS-VP, ngày 24/02/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 05/5/2015, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre do đồng chí: Châu Văn Thơi - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Trôm. Kết quả ghi nhận như sau:

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

- Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm thụ lý: 68 tin (cũ: 17 tin, mới: 51 tin); đã phân loại xử lý: 59 tin, chiếm 86,8% (chỉ tiêu trên 90%); hiện còn: 09 tin, không có tin quá hạn (chỉ tiêu không quá 15%).

- Thụ lý KSĐT: 60 vụ/81 bc (mới 43 vụ/61 bc); phối hợp chọn 22 vụ án điểm (chiếm 36,7%/án mới khởi tố) và 02 vụ án theo thủ tục rút gọn.

- Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 37 vụ/61 bc; tạm đình chỉ: 07 vụ và hàng tháng có phối hợp CQĐT rà soát, kiểm tra án tạm đình chỉ, qua đó đã phục hồi điều tra 02 vụ/02 bc, đình chỉ 04 vụ (do hết thời hiệu).

- Viện kiểm sát phải giải quyết: 37 vụ/61 bc (số mới); đã giải quyết 32 vụ/55 bc; trong đó: truy tố: 30 vụ/53 bc, đình chỉ 02 vụ/02 bc; còn ở Viện kiểm sát 05 vụ/06 bc

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 38 vụ/71 bc (mới 30 vụ/53 bc); đã xét xử: 28 vụ/51 bị cáo; trong đó phối hợp xử lưu động: 03 vụ (chiếm 10,7%/án đã xét xử). Kết quả xét xử không có trường hợp nào Toà tuyên bị cáo không phạm tội. Tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm/03 KSV.

-  Án Tòa hoàn hồ sơ điều tra bổ sung 02 vụ/05 bc, chiếm 6,6 (chỉ tiêu dưới 03%).

* Qua kiểm tra cho thấy:

- Về sổ: Sổ theo dõi tin báo, tố giác tội phạm; các sổ quản lý án hình sư; sổ tổng hợp vi phạm: Số liệu phát sinh trong kỳ được cập nhật và phản ảnh đầy đủ nội dung các cột mục.

- Về hồ sơ:Qua kiểm tra hồ sơ tin báo, tố giác tội phạm; không khởi tố; tạm đình chỉ; chưa kết thúc điều tra; truy tố chờ xét xử và  hồ sơ đã xét xử cho thấy: Án không khởi tố, án tạm đình chỉ, truy tố chờ xét xử, đã xét xử: Có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ, luận tội lập luận chặt chẽ, có báo cáo đề xuất đầy đủ.

* Tuy nhiên, đơn vị còn tồn tại một số vấn đề sau:

- Hồ sơ tố giác, tin báo: Biên bản ghi lời khai không ghi giờ, ngày, tháng, năm kết thúc (Phan Trung Tín).

-Án Kiểm sát điều tra:

+ Khởi tố vụ án không đủ căn cứ (Vụ Thuận – Trang, không phạm tội Đánh bạc).

+ Nhiều hồ sơ chưa thể hiện bút lụt hồ sơ chính (vụ Bùi Trường An, Cao Võ Thanh Trung, Nguyễn Minh Trí).

+ Nhiều hồ sơ tài liệu lập không chặt chẻ: Biên bản thu giữ tang vật không ghi ngày, tháng, năm (Vụ Võ Văn Duy); chưa có Quyết định khởi tố vụ án và Quyết định phân công Điều tra viên, không có nhật ký KSĐT–KSXX (vụ Bùi Trường An; Vụ Nguyễn Văn Phương); thời điểm tính tạm giam không đúng (Vụ Lữ Văn Hộ + Đp).

- Án kiểm sát xét xử: Có 05 hồ sơ quy trình kiểm tra biên bản phiên tòa sai (Nguyễn Văn Vũ, Trần Trọng Kim Huy, Nguyễn Văn Vô, Mai Chí Quốc và Hồ Văn Chí).

2. Công tác Kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực phi hình sự

2.1. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Án Dân sự, HNGĐ: Toà án thụ lý: 607 vụ (cũ: 355 vụ, mới: 252 vụ) và 59 việc (cũ: 15 việc, mới 44 việc). Đã giải quyết: 326 vụ; 38 việc, trong đó: xét xử 59 vụ; công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 136 vụ; đình chỉ 77 vụ, 04 việc; mở 34 phiên họp. Tạm đình chỉ 54 vụ. Còn lại 281 vụ; 21 việc.

- Án hành chính; kinh doanh thương mại: 22 vụ (cũ: 11, mới: 11). Đã giải quyết 16 vụ: Công nhận sự thoả thuận 07 vụ; đình chỉ 04; Tạm đình chỉ 05 vụ. Còn 06 vụ.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ: Có mở sổ quản lý án theo đúng quy định, ghi chép khá đầy đủ các cột mục.

- Hồ sơ lập đúng quy định, KSV thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ

- Ban hành 01 kháng nghị và 01 kiến nghị Toà án khắc phục vi phạm.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm: Hồ sơ vụ, việc dân sự lập sơ sài như: Bảng thống kê mục lục tài liệu lập chung chung, Không trích cứu số hồ sơ (việc Khởi – Điệp), không có đơn xin rút đơn TTLH (việc  Danh – Tuyền).

2.2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và Thi hành án Hình sự

- Tạm giữ: 13 đối tượng (bắt quả tang 09, truy nã 02, khẩn cấp 01); Đã giải quyết 13 (chuyển tạm giam 12, trả tự do 01 (Viện KS không phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần hai).

- Tạm giam: 62; Đã giải quyết: 34. Còn: 28. Trong đó: thuộc trách nhiệm cơ quan điều tra 13 người; Kiểm sat 02 người; Tòa án 13 người.

- Án tù giam: 32 (cũ: 02, mới: 30); đã thi hành 27. Hiện còn 05 , trong đó hoãn 02, tiếp tục tạm giam về hành vi phạm tội khác 03. Án treo: 70 (cũ 61, mới 09), chấp hành xong 08, hiện còn 62. Cải tạo không giam giữ: Không. Kiểm sát trực tiếp thi hành án treo, cải tạo không giam giữ 05/10 Uỷ ban nhân dân xã (có bị án) và Kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ - Công an huyện quí I/2015; kết thúc kiểm sát có kết luận bằng văn bản.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ tạm giữ, tạm giam, sổ kiểm sát thụ lý thi hành án hình sự, sổ theo dõi, quản lý vi phạm: Phản ánh đúng số liệu phát sinh; nội dung các cột mục ghi đầy đủ và chính xác.

- Hồ sơ thi hành án lập đầy đủ theo trình tự thời gian và đúng quy trình.

* Tuy nhiên đơn vị cần lưu ý:

- Chưa mở sổ theo dõi đề nghị đưa đi chấp hành án; Sổ theo dõi chấp hành án: Lập không đúng quy định và theo dõi sai nội dung.

- Sổ kiểm sát ngày: KSV không kiểm sát nhà tạm giữ đủ theo ngày; ghi nhận tham gia nghỉ lễ, tết là không thực tế.

- Hồ sơ phạm nhân thiếu 01 hồ sơ.

2.3. Kiểm sát thi hành án dân sự:

- Số việc dân sự phải thi hành 1.420 việc (cũ 650 việc, mới 770 việc); đã thi hành xong 658 việc, đang thi hành 749 việc; số việc trả đơn yêu cầu 07 việc, số việc đình chỉ 05 việc, ủy thác 01 việc.

- Kiểm sát trực tiếp Chi cục thi hành án đợt 1/2015 và phúc tra sai phạm lần trước.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ: Có mở sổ và ghi đầy đủ số liệu, nội dung các cột mục.

- Các trường hợp đình chỉ, trả đơn, cưỡng chế, ủy thác đều có căn cứ; hồ sơ được lập, sắp xếp, đánh bút lục theo đúng trình tự, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt.

* Tuy nhiên:

- Chưa mở sổ quản lý tình hình vi phạm.

- Hồ sơ Lưu Thị Bỉ: Trả đơn không đúng, người thi hành án có tài sản cần áp dụng biện pháp kê biên (nếu có yêu cầu không thi hành tiếp thì phải đình chỉ).

- Đơn vị cần tiến hành xác minh các việc, án hoãn; uỷ thác; chưa có điều kiện thi hành; có tài sản kê biên, bán đấu giá theo kế hoạch.

2.4. Công tác giải quyết Khiếu tố

- Tiếp 01 lượt công dân.

- Nhận 02 đơn. Giải quyết 01 đơn thuộc thẩm quyền, chuyển 01 đơn đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ sách: mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục, trình bày sạch đẹp

- Tiếp công dân: có bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Thụ lý, phân loại, xử lý đơn: đơn vị đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ. Việc phân loại được thực hiện đúng quy định. Từng đơn đều có lập hồ sơ đầy đủ, đánh bút lụt, sắp xếp gọn gàng theo trình tự. Đối với đơn thuộc thẩm quyền, đơn vị đã giải quyết xong và lập hồ sơ giải quyết đơn đúng quy định.

- Đã ban hành quy chế phối hợp trong công tác giải quyết đơn của các cơ quan tư pháp cùng cấp.

* Tuy nhiên đơn vị còn những hạn chế: Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-VKS - KT ngày 21/4/2015 không theo mẫu (nêu căn cứ Luật khiếu nại tố cáo thừa, không cần thiết).

3. Thống kê, công nghệ thông tin

           ­- Đơn vị có theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng cột mục, có kiểm tra số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh, đồng thời gửi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu chính xác.

          - Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đơn vị có quan tâm triển khai, cập nhật phần mềm quản lý án hình sự; về số lượng án khởi tố, truy tố đơn vị cập nhật đầy đủ 100%, án xét xử cập nhật được 19 vụ/ 28 vụ.

          * Tuy nhiên, đơn vị cũng còn sai sót nhỏ cần rút kinh nghiệm: Thống kê chậm 02  trường hợp (Bị cáo Lê Thị Bé, Mai Quốc Chi  xét xử tháng 01 đến tháng 02, tháng 3 mới thống kê).

4. Công tác Văn phòng

          - Đơn vị đã mở đầy đủ các loại sổ theo dõi, thời điểm mở - khóa sổ đúng quy định, Sổ ghi chép rõ ràng, đầy đủ nội dung các cột mục, có ký nhận theo đúng quy định.

          - Trong thời điểm kiểm tra đơn vị đã ban hành 42 văn bản đi và tiếp nhận 1795 văn bản đến. Công văn đi, đến được tiếp nhận tại văn thư cơ quan và được xử lý kịp thời;

          - Văn bản đơn vị ban hành cơ bản đúng hình thức, thẩm quyền; thể thức, thực hiện đầy đủ việc ký tắt và lưu bản gốc văn bản.

          - Việc quản lý sổ sách, hồ sơ tài liệu, con dấu của cơ quan thực hiện chặt chẽ. Hồ sơ năm 2013, đơn vị có quan tâm tổ chức đưa vào lưu trữ (có lập mục lục hồ sơ, biên bản bàn giao và vào hộp); khi khai thác cán bộ lưu trữ thực hiện nhanh, đúng theo danh mục lập.

          * Như vậy, trong lần kiểm tra năm nay đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt công tác văn phòng và văn thư, lưu trữ; không có sai sót gì lớn cần phải nêu. Tuy nhiên đơn vị cần chú ý: Sớm sữa đổi quy chế văn thư, lưu trữ; quản lý cấp số công lệnh cần tập trung.

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị có xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ cho đoàn kiểm tra đảm bảo đạt yêu cầu. Qua kiểm tra cho thấy những tồn tại của đơn vị ở lần kiểm tra trước được cơ bản khắc phục; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt khá tốt ở một số chỉ tiêu nghiệp vụ quan trọng. Tuy nhiên, ở các khâu công tác vẫn còn hạn chế, thiếu sót, cần phải chấn chỉnh khắc phục ngay, nhất là Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự để đảm bảo không có án oan sai xảy ra; việc mở các loại sổ sai, thiếu …. Song song đó đơn vị cần tích cực tổ chức thực hiện nâng tỉ lệ các chỉ tiêu đã đạt được và tiến hành thực hiện ngay các chỉ tiêu chưa được thực hiện để đến cuối năm mới hoàn thành tốt các chỉ tiêu Ngành, Quốc hội giao và chỉ tiêu trọng tâm, đột phá đã chọn trong năm 2015./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện kiểm sát nhân dân Các huyện, thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Lưu: VT.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

Châu Văn Thơi