GỢI Ý NỘI DUNG THẢO LUẬN

Tại Hội nghị Ngành Kiểm sát Bến Tre ngày 27/01/2015

Để tích cực đóng góp cho Hội nghị Ngành Kiểm sát Bến Tre, Ban tổ chức gợi ý một số vấn đề cần tập trung thảo luận như sau:

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2014

- Những thuận lợi và khó khăn vướng mắc trong công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, dân sự, thi hành án, giải quyết khiếu nại - tố cáo. Chú ý kinh nghiệm trong công tác kháng nghị phúc thẩm về hình sự - dân sự; Phối hợp xử lý tố giác tin báo tội phạm và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm.

- Công tác thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, quan hệ Viện kiểm sát huyện - thành phố với các phòng trực thuộc. Việc phân công, bố trí, điều động cán bộ của ngành trong năm qua có những thuận lợi, khó khăn nào cần phải khắc phục.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015: Tất cả các đơn vị đều chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội nghị theo một số gợi ý sau:

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong kế hoạch đã đầy đủ chưa, cần thêm, bớt vấn đề nào?

- Đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác xây dựng Ngành năm 2015. Trong đó chú ý vấn đề cần đổi mới  trong việc chỉ đạo điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ; Thỉnh thị và trả lời thỉnh thị của cấp trên với cấp dưới. Công tác quản lý giáo dục, đào tạo, tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Việc phân bổ, quản lý sử dụng ngân sách, tài sản và việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết 37 của Quốc hội có gì khó khăn, vướng mắc.

III. NỘI ĐĂNG KÝ HOẶC YÊU CẦU THẢO LUẬN

1. Những biện pháp triển khai, một số kinh nghiệm và biện pháp thực hiện Thông tư liên tịch số 06/TTLT – BCA – BQP- BTC – BNN&PTNT – VKSNDTC ngày 02/8/2013 của liên ngành tư pháp Trung ương hướng dẫn về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (Viện KSND Châu Thành).

2. Thực trạng và giải pháp thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tội phạm; biện pháp nâng cao chất lượng kháng nghị dân sự và công tác xây dựng ngành (Viện KSND TP Bến Tre).

3. Một số định hướng về công tác tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trong năm 2015. Thực trạng, giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm về hình sự (Phòng 3).

4. Thực trạng trong thực hiện kiến nghị tạm giữ - tạm giam; những kiến nghị, đề xuất và giải pháp trọng tâm cần thực hiện (Viện KSND huyện Bình Đại).

5. Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác cán bộ cần tập trung nhằm triển khai thực hiện tốt Luật tổ chức VKSND năm 2014 tại VKSND tỉnh Bến Tre (Phòng tổ chức và khiếu tố).

6. Giải pháp tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra trong quản lý chỉ đạo giải quyết án hình sự (Viện KSND huyện Ba Tri).

7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự; những giải pháp thiết thực nhằm kịp thời phát hiện vi phạm, nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm (Phòng 5).

8. Thực trạng, giải pháp nâng cao điểm chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành (Phòng thống kê và công nghệ thông tin).

9. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết án dân sự, hạn chế mức thấp nhất án hủy, sửa do lỗi của KSV (Viện KSND huyện Mỏ Cày Bắc).

10. Một số đề xuất, kiến nghị nhằm làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để khắc phục việc đình chỉ bị can do hành vi không cấu thành tội phạm và việc lạm dụng đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 25 Bộ luật hình sự (Phòng 2).

* Chú ý:

- Mỗi đại biểu phát biểu không quá 15 phút, gởi BTC Hội nghị  trước 01 bản vào ngày hội nghị.

- Các đơn vị đã đăng ký nội dung tham luận trước đây cần điều chỉnh hoặc bổ sung lại cho phù hợp với  kết cấu và nôi dung mà BTC yêu cầu./.

 

                                                                    BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ