Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 81/TB-VKS-BBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 24  tháng 10  năm 2014

 

THÔNG BÁO

Kết quả công tác thông tin tuyên truyền trên trang tin điện tử

của ngành Kiểm sát Bến Tre tháng 10/2014

 


Ban biên tập thông báo kết quả hoạt động của trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát Bến Tre tháng 10/2014 như sau:

1. Những kết quả đã đạt được:

Thực hiện quy chế về công tác thông tin tuyên truyền của Ban biên tập trang tin điện tử ngành Kiểm sát Bến Tre; tháng 10/2014 các đơn vị đã có nhiều nổ lực viết tin; Số lượng tin bài có giảm hơn so với tháng trước (36 tin/43 tin; giảm 07 tin); Tuy nhiên nhìn chung, các cộng tác viên đã rất tích cực, chịu khó nghiên cứu, đầu tư; chất lượng bài viết có nội dung tốt, phản ánh kịp thời hoạt động của đơn vị. Có 10đơn vị đạt chỉ tiêu từ 02 tin, bài trở lên như: VKSND huyện Châu Thành: 08 bài viết; Văn phòng, Phòng 03, Phòng Tổ chức, Phòng Thống kê tội phạm và CNTT, VKSND Tp.Bến Tre, VKSND huyện Giồng Trôm: mỗi đơn vị có 03 bài viết; Phòng 12, VKSND huyện Bình Đại, Mỏ Cày Nam: mỗi đơn vị có 02 bài viết; Các đơn vị có nhiều bài viết nhất là Châu Thành, Văn phòng, Phòng 03, Phòng Tổ chức, Phòng Thống kê tội phạm và CNTT, Tp.Bến Tre, Giồng Trôm. Về chất lượng tin, bài từng bước được nâng lên, điển hình là tin: “Bi kịch một gia đình” của cộng tác viên Linh Phượng - VKSND Tp.Bến Tre.

+ Các Phòng 01, Phòng 02, Phòng 10, VKSND huyện Mỏ Cày Bắc: mỗi đơn vị chỉ có 01 bài viết;

+ Các đơn vị không có bài viết là: Phòng 4, Phòng 5, VKSND huyện Ba Tri, Chợ Lách, Thạnh Phú.

+ Về hoạt động của các cộng tác viên: Đã viết 36 tin được đăng trên các chuyên mục: Hoạt động trong ngành Kiểm sát Bến Tre: 10 tin; Công đoàn: 02 tin; Đoàn thanh niên: 02 tin; Hỏi & đáp pháp luật: 03 tin; Pháp luật & đời sống: 12 tin; Thông báo: 07 tin.

+ Về số lượt người truy cập: Đến 17 giờ ngày 23/10/2014 đã có 26.557 lượt người truy cập; Trong tháng có 6.204 lượt truy cập; so với tháng trước tăng 813 lượt.

+ Về bình luận bài viết trên website: có 02 bình luận của đọc giả về bài: “Lê Văn N phạm tội gì?”, “Nguyễn Văn A phạm tội gì?”, đã được đăng trong chuyên mục “ Hỏi & đáp pháp luật”.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSNDTC về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành KSND; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2014 của Viện trưởng VKSNDTC về công tác năm 2014 của ngành KSND; tuyên truyền sâu, rộng và có trọng tâm, trọng điểm các nội dung theo Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/8/2014 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; tuyên truyền về các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành (26/7/2015), chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII… do VKSND tối cao phát động; tuyên truyền về cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành KSND, kết quả cuộc thi và bài hát được chọn làm ca khúc của Ngành cũng như các hoạt động văn hoá văn nghệ của ngành KSND.

Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên Trang tin điện tử của ngành; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, duyệt tin, bài và tạo điều kiện thuận lợi để các cộng tác viên hoạt động ngày càng tốt hơn về số lượng và chất lượng các tin, bài. Cố gắng mỗi đơn vị viết ít nhất 02 tin, bài/ tháng./.

Nơi nhận:

- LĐV

- VKS các huyện-TP

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: bbt.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Đoàn Hoàng Đệ