Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE


Số: 73/TB-VKS-BBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bến Tre, ngày 26  tháng 9  năm 2014

 

THÔNG BÁO

Kết quả công tác thông tin tuyên truyền trên trang tin điện tử

của ngành Kiểm sát Bến Tre tháng 9/2014 


Ban biên tập thông báo kết quả hoạt động của trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát Bến Tre tháng 9/2014 như sau:

1. Những kết quả đã đạt được:

Thực hiện quy chế về công tác thông tin tuyên truyền của Ban biên tập trang tin điện tử ngành Kiểm sát Bến Tre; tháng 9/2014 các đơn vị đã có nhiều nổ lực viết tin; Số lượng tin bài tăng hơn so với tháng trước (43 tin/ 34 tin; tăng 09 tin); Nhìn chung, các cộng tác viên đã rất tích cực, chịu khó nghiên cứu, đầu tư; chất lượng bài viết có nội dung tốt, phản ánh kịp thời hoạt động của đơn vị. Có 14 đơn vị đạt chỉ tiêu từ 02 tin, bài trở lên như: VKSND TP.Bến Tre, Giồng Trôm: mỗi đơn vị có 05 bài viết,  Phòng Thống kê tội phạm và CNTT: có 04 bài viết; VKSND huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Bình Đại và các Phòng: Tổ chức, Phòng 10: mỗi đơn vị có 03 bài viết; Văn phòng, Phòng 04, Phòng 12, VKSND huyện Chợ Lách, Thạnh Phú, Châu Thành: mỗi đơn vị có 02 bài viết. Các đơn vị có nhiều bài viết nhất là Thành phố, Giồng Trôm, Phòng TKTP và CNTT; Về chất lượng tin, bài từng bước được nâng lên, điển hình là tin: “Không được “yêu” thì tống tiền” của Viện kiểm sát Mỏ Cày Nam, ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa.

+ Các Phòng 01, Phòng 02: mỗi đơn vị có 01 bài viết.

+ Các đơn vị không có bài viết là: Phòng 3, Phòng 5, Mỏ Cày Bắc.

+ Về hoạt động của các cộng tác viên: Đã viết 43 tin được đăng trên các chuyên mục: Hoạt động trong ngành Kiểm sát Bến Tre : 10 tin; Quản lý chỉ đạo điều hành 01 tin; Công đoàn : 05 tin; Hội cựu chiến binh: 01 tin; Đảng bộ: 01 tin; Đoàn thanh niên : 01 tin; Hỏi & đáp pháp luật : 03 tin; Pháp luật & đời sống : 17 tin; Thông báo : 04 tin.

+ Đăng từ nguồn tin khác: VKSND tối cao 01 tin, Báo Đồng Khởi 01 tin.

+ Về số lượt người truy cập: Đến 17 giờ ngày 24/9/2014 đã có 20.353 lượt người truy cập; Trong tháng có 5.391 lượt truy cập; so với tháng trước tăng 609 lượt.

+ Về bình luận bài viết trên website: có 3 bình luận của đọc giả về bài “ Trần Văn T phạm tội gì?” đã được đăng trong chuyên mục “ Hỏi & đáp pháp luật”.

2. Phương hướng thông tin tuyên truyền tháng 10 /2014: Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên Trang tin điện tử của ngành; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, duyệt tin, bài và tạo điều kiện thuận lợi để các cộng tác viên hoạt động ngày càng tốt hơn về số lượng và chất lượng các tin, bài. Cố gắng mỗi đơn vị viết ít nhất 02 tin, bài/ tháng. Đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng về ngành KSND: về chức năng, nhiệm vụ của Ngành; kết quả hoạt động các mặt công tác, các phong trào thi đua, về những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát vừa hồng vừa chuyên; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành, về các hoạt động tiêu biểu của các cá nhân, tập thể nhằm xây dựng hình ảnh đẹp, tạo niềm tin của nhân dân vào vai trò bảo vệ pháp luật của Ngành Kiểm sát.Lưu ý: tất cả các bài viết của VKSND huyện, thành phố phải được thủ trưởng đơn vị kiểm duyệt trước khi gửi về Ban biên tập. Đối với những tin chưa được thẩm tra làm rõ thì thận trọng trước khi viết bài./.

 

Nơi nhận:

- VKS các huyện-TP

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: bbt.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Đoàn Hoàng Đệ