Thống kê một số văn bản Hướng dẫn thi hành pháp luật về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THA hình sự

1. Số 34/2017/TT/BCA, ngày 19/9/2017 Thông tư Quy định việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân; nhận quà, gữi thư, sách, báo, tài liệu.

2. Số 36/2017/TT-BCA, ngày 19/9/2017 Thông tư Ban hành Nội quy cơ sở giam giữ.

3. Số 32/2017/TT-BCA, ngày 19/9/2017 Thông tư Quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm.

4. Số 120/2017/NĐ-CP, ngày 06/11/2017 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành TGTG.

5. Số 9812/QĐ-C81-C86, ngày 05/12/2017 Quyết định Ban hành Chương trình khung giáo dục cải tạo phạm nhân.

6. Số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, ngày 23/01/2018 Quy định về mối quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành TGTG.

7. Số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, ngày 09/02/2018 Quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước hạn có điều kiện (TA có NQ của HĐTP số 01 ngày 24/4/2018).

8. Số 06/2018/TT-BCA, ngày 12/02/2018 Quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân (thay thế TT 40, HD 999).

9. Số 07/2018/TT-BCA, ngày 12/02/2018 Quy định về việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân (thay thế TT- BCA 46).

10. Số 603/HD-C81-C86, ngày 17/04/2018 Hướng dẫn Việc tổ chức hoạt động căng tin trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng ( thay QĐ 851).

11. Số 01/2018/NQ-HĐTP, ngày 24/04/2018 Hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật hình sự về tha tù trước hạn có điều kiện.

12. Số 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/05/2018 Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo.

13. Số 26/HD-VKSTC ngày 26/6/2018 Hướng dẫn Triển khai kiểm sát tha tù trước hạn có điều kiện.

Đề nghị cán bộ, kiểm sát viên hai cấp nghiên cứu để áp dụng thực hiện tốt công tác kiểm sát TGTG-THAHS.


Tài liệu tập huấn tạm giữ, tạm giam, THAHS

download