Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 735/KL-VKS

Bến Tre, ngày 16 tháng 5 năm 2017

KẾT LUẬN

Kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Trôm

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số: 59/KH-VKS-VP ngày 18/01/2017, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 11/5/2017, Đoàn kiểm tra do đồng chí Châu Văn Thơi - Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Trôm. Kết quả ghi nhận như sau:

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

- Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm thụ lý: 61 tin (mới 46 tin); đã phân loại xử lý: 45 tin, chiếm 73,8%; hiện còn: 16 tin, không có tin quá hạn.

- Thụ lý KSĐT: 39 vụ/ 40 bị can (mới 28 vụ/ 33 bị can); phối hợp chọn 10 vụ án điểm (chiếm 35,7%/án mới khởi tố). Đã giải quyết 26 vụ/ 28 bị can, trong đó: Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 17 vụ/ 25 bị can; tạm đình chỉ 05 vụ; chuyển nơi khác 04 vụ/ 03 bị can. Hiện còn 13 vụ/ 12 bị can.

- Án Viện kiểm sát phải giải quyết: 17 vụ/ 25 bị can (số mới); đã truy tố: 17 vụ/ 25 bị can. Hiện không còn tồn.

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 24 vụ/ 36 bị cáo (mới 17 vụ/ 25 bị cáo); đã xét xử: 22 vụ/ 34 bị cáo; trong đó phối hợp xử lưu động 05 vụ (chiếm 22,7%/án đã xét xử), tổ chức 01 phiên tòa rút kinh nghiệm. Hiện còn 02 vụ/ 02 bị cáo.

- Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung: 01 vụ/ 01 bị cáo (giám định lại).

* Qua kiểm tra cho thấy

- Về sổ: Đơn vị mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép đầy đủ, dễ tra cứu.

- Về hồ sơ: Qua kiểm tra hồ sơ tin báo, tố giác tội phạm; không khởi tố; hồ sơ kiểm sát điều tra; tạm đình chỉ; truy tố chờ xét xử và hồ sơ đã xét xử cho thấy: Hầu hết đều đảm bảo có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ, đánh bút lục đúng quy đinh; có báo cáo, đề xuất đầy đủ.

- Thiếu sót năm 2016 đã khắc phục.

* Đơn vị cần lưu ý: Có 03 bị can căn cứ áp dụng biện pháp tạm giam chưa rõ (vụ Nguyễn Thị Trúc Giang; vụ Pham Minh Điền và Nguyễn Văn Thẩm), đề nghị đơn vị nhanh chóng phối hợp Cơ quan điều tra làm rõ căn cứ để xử lý đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

2. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực phi hình sự

2.1. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Án Dân sự, HNGĐ: Toà án thụ lý: 769 vụ (mới 339 vụ) và 60 việc (mới 45 việc). Đã giải quyết: 401 vụ và 54 việc, trong đó: Xét xử 116 vụ (KSV tham gia 40 vụ); công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 184 vụ, 43 việc; đình chỉ 101 vụ, 04 việc; mở 07 phiên họp; tạm đình chỉ 63 vụ. Còn lại 305 vụ và 06 việc.

- Án hành chính; kinh doanh thương mại: 09 vụ (mới 01 vụ). Đã xét xử 01 vụ; tạm đình chỉ 01 vụ. Còn 07 vụ.

- Công tác kiểm sát xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân: Kiểm sát thụ lý: 07 việc (áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc). Đã giải quyết 07 việc (mở phiên họp). Hiện không còn tồn.

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Về sổ: Đơn vị mở đầy đủ các loại sổ; ghi chép đầy đủ, đúng cột, mục.

- Hồ sơ lập đầy đủ, KSV thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ.

- Ban hành 03 kháng nghị và 01 kiến nghị Toà án khắc phục vi phạm.

- Đã tổ chức 04 phiên toà rút kinh nghiệm/ 02 kiểm sát viên (đạt chỉ tiêu).

- Thiếu sót năm 2016 đã khắc phục. So với năm 2016 các chỉ tiêu đến thời điểm kiểm tra đều đạt và vượt.

* Hạn chế: Không.

2.2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

- Tạm giữ: 03 (mới - bắt quả tang 01, bắt đầu thú 02). Đã giải quyết 03 (khởi tố chuyển tạm giam). Hiện không còn tồn.

- Tạm giam: 28 (mới 13). Đã giải quyết: 15 (án có hiệu lực chuyển chấp hành án). Hiện còn: 13.

- Thi hành án phạt tù: 30; đã giải quyết 28 (chuyển chấp hành án 27, hoãn 01); hiện còn 02. Án treo: 44 (mới 05); chấp hành xong 13; hiện còn 31. Cải tạo không giam giữ: 01, đã chấp hành xong. Kiểm sát trực tiếp thi hành án treo, cải tạo không giam giữ 12/13 UBND xã, thị trấn (có bị án); tham gia 10 phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách và kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện 01 đợt.

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Sổ: Mở tương đối đầy đủ các loại sổ, ghi chép đầy đủ nội dung, cột mục.

- Hồ sơ thi hành án lập đầy đủ theo trình tự thời gian và đúng quy trình.

- Hạn chế năm 2016 đã khắc phục.

* Hạn chế

- Chưa mở sổ theo dõi tình hình vi phạm của các cơ quan có liên quan trong công tác THAHS; chưa in ấn 02 loại sổ theo mẫu quy định (Sổ kiểm sát chấp hành án phạt tù, sổ theo dõi tống đạt quyết định - lập danh sách đề nghị chấp hành án phạt tù).

- Có 01 trường hợp hoãn chấp hành án phạt tù chưa đảm bảo đầy đủ căn cứ (Nguyễn Trường Xuân).

2.3. Kiểm sát thi hành án dân sự

- Số việc dân sự phải thi hành 1.301 việc (mới 457 việc); Đã giải quyết: 484 việc, trong đó: Đã thi hành xong 472 việc, đình chỉ 09 việc, ủy thác 03 việc. Còn phải thi hành 817 việc (có điều kiện thi hành 588 việc).

- Đã phúc tra kiến nghị năm 2016 và kiểm sát trực tiếp cơ quan THADS đợt 1.

- Ban hành 02 Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự và giải quyết các vụ, việc dân sự.

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Về sổ: Mở tương đối đầy đủ các loại sổ và ghi chép đầy đủ, chính xác.

- Hồ sơ: Các trường hợp đình chỉ, trả đơn, cưỡng chế, ủy thác đều có căn cứ; hồ sơ được lập, sắp xếp, đánh bút lục theo đúng trình tự, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt đều có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

* Đơn vị cần lưu ý

- Mở đầy đủ các loại sổ theo quy định tại Điều 29 Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 (sau đây gọi tắt là Quy chế số 810/QĐ-VKSTC).

- Khi kiểm sát thường xuyên và kiểm sát trực tiếp phải tuân thủ theo quy định tại Điều 30 và 32 Quy chế số 810/QĐ-VKSTC (phải có biên bản).

- Thực hiện chỉ tiêu kiến nghị khắc phục vi phạm của Tòa án.

2.4. Công tác giải quyết Khiếu tố

- Tiếp 01 lượt công dân.

- Nhận 07 đơn. Đơn thuộc thẩm quyền 02 (đã giải quyết xong). Đơn không thuộc thẩm quyền: 05 đã chuyển các cơ quan khác giải quyết và đã giải quyết được 04 đơn, còn 01 đơn đang tác động giải quyết).

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Sổ sách: Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng nội dung, cột mục.

- Tiếp công dân: Có bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Thụ lý, phân loại, xử lý đơn: Đơn vị đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ. Việc phân loại được thực hiện đúng quy định. Từng đơn đều có lập hồ sơ đầy đủ, đánh bút lục, sắp xếp gọn gàng theo trình tự. Đối với đơn thuộc thẩm quyền, đơn vị đã giải quyết xong và lập hồ sơ giải quyết đơn đúng quy định. Kiểm sát viên thực hiện đầy đủ thao tác nghiệp vụ, đề xuất xử lý chính xác, có ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo.

- Thiếu sót năm 2016 đã khắc phục.

* Hạn chế: Không.

3. Thống kê, công nghệ thông tin

* Ưu điểm: Đơn vị có mở sổ theo dõi, cập nhật vào phần mềm thống kê đầy đủ, kiểm tra số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh bằng đường truyền, đồng thời gửi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu. Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Đơn vị đã cập nhật đầy đủ dữ liệu vào phần mềm quản lý án hình sự đạt 100%.

* Hạn chế: Phần mềm quản lý án dân sự cập nhật chưa đầy đủ: Án thụ lý mới cập nhật 219/ 384 vụ, đạt 57%; án giải quyết cập nhật 412/455 vụ, việc, đạt 90,5%. Đề nghị đơn vị tiếp tục cập nhật đầy đủ 100%.

4. Công tác Văn phòng

- Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép đầy đủ, có ký nhận theo quy định. Tiếp nhận 1.825 công văn đến, phát hành 49 công văn đi.

- Soạn thảo, ban hành văn bản đúng thể thức, kỹ thuật, có ký tắt, lưu bản gốc.

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định.

- Khắc phục tốt hạn chế năm 2016.

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị thực hiện báo cáo và cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách cho Đoàn kiểm tra theo yêu cầu. Đơn vị đã triển khai thực hiện khá tốt công tác năm 2017, một số chỉ tiêu như kháng nghị bản án dân sự, mở phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm…đơn vị đã thực hiện đạt và vượt. Qua kiểm tra cho thấy một số khâu công tác còn có những hạn chế, thiếu sót.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm 2017, đề nghị lãnh đạo đơn vị có biện pháp khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã nêu, trong đó chú ý: Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự; khâu công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự cần mở sổ sách đầy đủ, hồ sơ kiểm sát thi hành án phải có báo cáo đề xuất của kiểm sát viên; công tác thống kê cần cập nhật đầy đủ việc thụ lý, giải quyết án dân sự theo quy định./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện kiểm sát nhân dân Các huyện, thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Châu Văn Thơi