Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 724/KL-VKS

Bến Tre, ngày 15 tháng 5 năm 2017

KẾT LUẬN

Kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Bến Tre

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số: 59/KH-VKS-VP, ngày 18/01/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 09/5/2017, Đoàn kiểm tra do đồng chí Châu Văn Thơi - Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre. Kết quả ghi nhận như sau:

  1. Kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm hình sự

- Tiếp nhận 66 tin báo tội phạm (mới 65 tin). Đã phối hợp phân loại xử lý: 58 tin, đạt 87,9%; trong đó: Khởi tố hình sự 31 tin, không khởi tố 27 tin; hiện còn tồn 08 tin (trong hạn).

- Thụ lý KSĐT: 67 vụ/ 67 bị can (mới 50 vụ/ 53 bị can); phối hợp chọn 19 vụ án điểm/ 50 vụ án mới khởi tố (đạt 38%), CQĐT đã giải quyết 49 vụ/ 52 bị can, gồm: Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 41 vụ/ 48 bị can; đình chỉ 01 vụ/ 01 bị can, tạm đình chỉ 07 vụ/ 03 bị can; hiện còn 18 vụ/ 15 bị can. Viện kiểm sát phải giải quyết: 41 vụ/ 48 bị can (số mới): Truy tố: 35 vụ/ 41 bị can; án còn ở Viện kiểm sát 06 vụ/ 07 bị can (trong hạn).

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 50 vụ/ 67 bị cáo (mới 35 vụ/ 41 bị cáo), đã xét xử: 35 vụ/ 50 bị cáo; trong đó: Phối hợp xử lưu động 12 vụ (đạt 34,3%) và tổ chức 04 phiên tòa rút kinh nghiệm. Hiện còn 15 vụ/ 17 bị cáo.

- Án trả hồ sơ điều tra bổ sung: Tòa án trả VKS 01 vụ/ 01 bị cáo (VKS giữ nguyên cáo trạng truy tố), Viện kiểm sát trả CQĐT 01 vụ/ 01 bị can (nhập vụ án).

- Không có án đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm và án tòa tuyên không phạm tội.

* Qua kiểm tra cho thấy

- Về sổ sách: Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép đầy đủ, đúng cột mục, đúng nội dung.

- Về hồ sơ: Án không khởi tố, án tạm đình chỉ, kiểm sát điều tra, truy tố chờ xét xử, đã xét xử: Hầu hết đều có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ, có đề ra yêu cầu điều tra, trích cứu hồ sơ và lập nhật ký kiểm sát. Hồ sơ được sắp xếp đúng quy định. Án xét xử trái quan điểm đều có báo cáo đề xuất và Lãnh đạo viện đều có phê duyệt.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm: Nhiều tin báo, tố giác tội phạm Cơ quan điều tra chậm thụ lý phân công giải quyết; không thể hiện biên bản tiếp nhận tin báo (06 hồ sơ); đình chỉ không có căn cứ 01 vụ (vụ Lê Duy Khương + Nguyễn Thanh Trường); đánh bút lục không đúng quy định 01 trường hợp (hồ sơ Phạm Thị Tuyết Hằng phạm tội Môi giới mại dâm).

2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

- Tạm giữ: 09 đối tượng (mới - bắt quả tang: 01, truy nã: 03, khẩn cấp: 05); Đã giải quyết 09. Hiện không còn tồn.

- Tạm giam: 77 (mới 36); đã giải quyết: 43, còn: 34. Tù có thời hạn: 54 (mới 47), đã thi hành 45, còn 09. Án treo: 26 (mới 05), chấp hành xong 05, còn 21. Tiến hành kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an thành phố Bến Tre 01 cuộc, kiểm sát trực tiếp 08/08 UBND xã, phường có bị án hưởng án treo và tham gia họp xét rút ngắn thời gian thử thách cho 08 bị án.

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Về sổ: Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép đầy đủ, đúng cột mục.

- Hồ sơ: Lập đầy đủ theo trình tự thời gian và đúng quy trình.

* Hạn chế

- Kiểm sát Nhà tạm giữ chưa chặt chẽ: Sổ nhận quà không ghi số lượng, chủng loại thực phẩm sống vào buồng giam (Đây là hạn chế từ năm 2016 nhưng chưa khắc phục).

- Kiểm sát chưa chặt chẽ việc hoãn chấp hành biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân 01 trường hợp (Trần Thị Thùy Trang).

3. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Toà án thụ lý: 510 vụ, 86 việc (mới 319 vụ, 74 việc). Đã giải quyết: 272 vụ và 63 việc (trong đó xét xử 51 vụ - KSV tham gia 22 vụ; công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 141 vụ, 50 việc; đình chỉ 80 vụ và 08 việc; tạm đình chỉ 14 vụ; mở phiên họp 05 việc. Còn lại 224 vụ, 22 việc.

- Án hành chính; kinh doanh thương mại, lao động: 28 vụ (mới 11); giải quyết 19 vụ (xét xử 04 vụ, đình chỉ 05 vụ, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 10 vụ); tạm đình chỉ 01 vụ. Hiện còn 08 vụ.

- Công tác kiểm sát xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân: Kiểm sát thụ lý: 31 việc (áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc). Đã giải quyết 31 việc (mở phiên họp). Hiện không còn tồn.

- Ban hành 01 kháng nghị phúc thẩm (KDTM) và 01 kiến nghị yêu cầu tòa án khắc phục vi phạm. Tổ chức 04 phiên tòa rút kinh nghiệm.

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Về sổ: Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép đầy đủ các cột, mục.

- Hồ sơ: Hầu hết các hồ sơ đều lập đầy đủ theo quy định, kiểm sát viên thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ; có quan điểm giải quyết các vụ việc đúng pháp luật (HC-KDTM-LĐ).

- Tham gia đầy đủ và kiểm sát chặt chẽ việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân.

- Những thiếu sót năm 2016 đã khắc phục (chất lượng bài phát biểu được nâng lên).

* Hạn chế: Còn thiếu sót tài liệu trong hồ sơ: 05 trường hợp (hồ sơ không có đề cương hỏi, không có bản phát biểu, không có báo cáo kết quả xét xử).

4. Kiểm sát thi hành án dân sự

- Số việc dân sự phải thi hành 1.727 việc; đã giải quyết 720 việc, hiện còn 1.007 việc. Kiểm sát 944 quyết định về thi hành án.

- Kiểm sát trực tiếp Chi cục THADS đợt 1 năm 2017.

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Về sổ: Mở tương đối đầy đủ các loại sổ; ghi chép đầy đủ cột mục, chính xác.

- Về hồ sơ: Các trường hợp đình chỉ, trả đơn, cưỡng chế, ủy thác đều có căn cứ; hồ sơ được lập, sắp xếp, đánh bút lục theo đúng trình tự, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt.

- Đã tiến hành kiểm sát trực tiếp đợt I theo kế hoạch đề ra, phát hiện nhiều vi phạm và đã kiến nghị Cơ quan THADS khắc phục vi phạm.

* Một số vấn đề cần lưu ý

- Mở đầy đủ các loại sổ theo quy định tại Điều 29 Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016.

- Khi kiểm sát thường xuyên: Phải lập đầy đủ biên bản có hay không vi phạm của Tòa án và Cơ quan Thi hành án.

- Khi kiểm sát trực tiếp: Phải lập biên bản làm việc, từ đó căn cứ vào biên bản làm việc để dự thảo kết luận và kiến nghị.

5. Công tác giải quyết Khiếu tố

- Tiếp 12 lượt công dân.

- Nhận 08 đơn, trong đó: Đơn thuộc thẩm quyền 02 đơn (đã giải quyết). Đơn không thuộc thẩm quyền: 06 đơn (đã chuyển và các cơ quan đã giải quyết xong).

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Sổ sách: Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục. Trình bày sạch đẹp.

- Tiếp công dân: Có bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Thụ lý, phân loại, xử lý đơn: Đơn vị đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ các loại đơn từ các nguồn chuyển đến. Tất cả các đơn đều phân công KSV nghiên cứu, đề xuất. Việc phân loại được thực hiện chính xác. Từng đơn đều có lập hồ sơ đầy đủ, đánh bút lục, sắp xếp gọn gàng theo trình tự.

* Hạn chế: Không.

6. Thống kê, công nghệ thông tin

* Ưu điểm: Đơn vị có theo dõi, cập nhật sổ sách, cập nhật vào phần mềm thống kê đầy đủ, kiểm tra số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh bằng đường truyền, đồng thời gửi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu. Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Đơn vị đã cập nhật đầy đủ dữ liệu vào phần mềm quản lý án hình, phần mềm quản lý án dân sự đạt 100%.

* Về hạn chế: Đơn vị cập nhật số liệu thống kê và số liệu văn bản không khớp nhau: Số liệu báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm án dân sự (văn bản 02, thống kê 01).

7. Công tác Văn phòng

- Tiếp nhận 1.985 văn bản đến, phát hành 187 văn bản đi. Mở đầy đủ các loại sổ sách, ghi chép sạch sẽ, có ký nhận theo quy định.

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Soạn thảo ban hành văn bản đúng thể thức, kỹ thuật trình bày, ký tắt, lưu bản gốc.

- Thực hiện lưu trữ đúng quy định.

- Khắc phục tốt hạn chế, thiếu sót năm 2016

* Hạn chế: Sổ gửi công văn trực tiếp ghi không đầy đủ cột, mục, cụ thể: Cột “số, ngày công văn đi” chỉ ghi số, không ghi ngày; cột “nơi nhận và ngày nhận” ghi ngày không đầy đủ.

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị thực hiện báo cáo và cung cấp đầy đủ sổ sách, hồ sơ theo yêu cầu. Đơn vị triển khai thực hiện khá tốt kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017, có những chỉ tiêu công tác đã thực hiện đạt hoặc vượt. Khắc phục hầu hết các hạn chế, thiếu sót năm 2016. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy ở một số khâu công tác còn có những thiếu sót.

Đề nghị lãnh đạo đơn vị có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót được nêu trong kết luận, trong đó cần chú ý: Thực hiện tốt công tác kiểm sát Nhà tạm giữ; tăng cường công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của Cơ quan điều tra; không để xảy ra việc đình chỉ vụ án không có căn cứ, tăng cường công tác kháng nghị (HS); nâng cao chất lượng khi tiến hành kiểm sát trực tiếp Chi cục THADS…phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2017 theo kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Châu Văn Thơi