Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:676/KL-VKS Bến Tre, ngày 05 tháng 5 năm 2017

KẾT LUẬN

Kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số: 59/KH-VKS-VP, ngày 18/01/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 24/4/2017, Đoàn kiểm tra do đồng chí Châu Văn Thơi - Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc. Kết quả ghi nhận như sau:

  1. Kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm hình sự

- Tiếp nhận 43 tin báo tội phạm (mới 33). Đã phối hợp phân loại xử lý: 34 tin, đạt 79,1%; trong đó: Khởi tố hình sự 06 tin, không khởi tố 23 tin, tạm dừng 05 tin. Còn 09 tin (trong hạn).

- Thụ lý KSĐT: 10 vụ/ 15 bị can (mới 07 vụ/ 09 bị can); phối hợp chọn 03 vụ án điểm (chiếm 42,9%).

- Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 08 vụ/ 12 bị can. Viện kiểm sát phải giải quyết: 08 vụ/ 12 bị can (mới); đã truy tố: 08 vụ/ 12 bị can (đạt 100%). Hiện không còn tồn.

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 09 vụ/ 13 bị cáo; đã xét xử: 05 vụ/ 09 bị cáo; trong đó: Phối hợp xử lưu động 01 (đạt 20%) và tổ chức 01 phiên tòa rút kinh nghiệm.

- Ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm (được chấp nhận).

* Qua kiểm tra cho thấy

- Về sổ sách: Mở đầy đủ các loại sổ theo quy đinh, cập nhật và phản ảnh đầy đủ nội dung các cột, mục; dễ tra cứu.

- Về hồ sơ: Án không khởi tố, án tạm đình chỉ, kiểm sát điều tra, truy tố chờ xét xử, đã xét xử: Có căn cứ, đúng luật định; KSV sắp xếp hồ sơ đúng trình tự, thủ tục tố tụng, thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ: có đề xuất, yêu cầu điều tra, trích cứu đầy đủ.

- Thiếu sót năm 2016 đã khắc phục.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm: Án xét xử sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy án 01 vụ.

2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và Thi hành án Hình sự

- Tạm giữ: 01 đối tượng (mới – truy nã ra đầu thú); Đã giải quyết 01 (chuyển tạm giam).

- Tạm giam: 13 (mới 11); Đã giải quyết: 05. Còn: 08 người (trong hạn).

- Án tù giam: 07 (mới 06), đã thi hành 06. Án treo: 22 (số mới 02) đã chấp hành xong 03, đang chấp hành 19. Tiến hành kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện 01 cuộc, kiểm sát 02 UBND cấp xã và tham gia họp xét rút ngắn thời gian thử thách đối với 01 bị án phạt tù cho hưởng án treo (đúng quy định).

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Về sổ: Mở đầy đủ các loại sổ, cập nhật đầy đủ nội dung các cột, mục.

- Hồ sơ lập tốt, thủ tục ủy thác thực hiện đúng quy trình, có phiếu kiểm sát.

* Đơn vị không có thiếu sót đáng kể.

3. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Toà án thụ lý: 322 vụ, 45 việc. Đã giải quyết: 183 vụ; 34 việc, trong đó: Xét xử 51 vụ; công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 89 vụ, 31 việc; đình chỉ 43 vụ, 03 việc. Còn lại 139 vụ; 11 việc.

- Án hành chính; kinh doanh thương mại: 04 vụ (mới 03 vụ). Đã giải quyết: 02, trong đó: Công nhận sự thoả thuận 01 vụ, đình chỉ 01 vụ. Còn lại 01 vụ.

- Công tác kiểm sát xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân: Kiểm sát thụ lý: 13 việc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc (mới). Đã giải quyết 13 việc (mở phiên họp). Hiện không còn tồn.

- Đã ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm và 01 kiến nghị chung yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm.

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Sổ sách: Mở sổ đầy đủ các loại sổ, kiểm sát viên thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ.

* Một số vấn đề cần lưu ý: Đơn vị chưa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; cần nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên.

4. Kiểm sát thi hành án dân sự

- Số việc dân sự phải thi hành 939 việc; đã thi hành xong 159 việc, đang thi hành 756 việc; số việc đình chỉ 23 việc, ủy thác 01 việc.

- Đã tiến hành kiểm sát trực tiếp đợt I theo kế hoạch đồng thời phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2016.

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Về sổ sách: Mở đầy đủ các loại sổ, ghi ché đúng cột, mục, chính xác.

- Hồ sơ: Kiểm sát 36 hồ sơ (23 hồ sơ đình chỉ, 11 hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án, 02 hồ sơ cưỡng chế) đều có căn cứ, đúng quy định pháp luật, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt.

* Một số vấn đề cần lưu ý: Khi kiểm sát thường xuyên cần lập biên bản ghi nhận có hay không vi phạm của Tòa án để tập hợp kiến nghị chung; biên bản xác minh điều kiện thi hành án phải ghi rõ có hay không điều kiện thi hành án; đơn vị sớm hoàn thiện, ban hành Quy chế phối hợp.

5. Công tác giải quyết Khiếu tố

- Tiếp 02 lượt công dân.

- Nhận 05 đơn. Có 01 đơn thuộc thẩm quyền (đã giải quyết xong).

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Sổ sách: Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột, mục.

- Tiếp công dân: Có bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Thụ lý, phân loại, xử lý đơn: Đơn vị đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ các loại đơn từ các nguồn chuyển đến. Việc phân loại đơn hầu hết chính xác, kịp thời. Tất cả các đơn đều phân công KSV nghiên cứu, đề xuất, thực hiện đầy đủ thao tác nghiệp vụ. Từng đơn đều có lập hồ sơ đầy đủ, đánh bút lục, sắp xếp gọn gàng theo trình tự.

- Hạn chế năm 2016 đã khắc phục.

* Hạn chế: Có 01 đơn phân loại sai dẫn đến giải quyết sai thẩm quyền (đơn ông Nguyễn Ngọc Hạnh).

6. Thống kê, công nghệ thông tin

- Đơn vị có theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng cột mục, có kiểm tra sửa chữa số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh, đồng thời gởi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu.

- Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Đơn vị có quan tâm triển khai, cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự và đã cập nhật tốt ở giai đoạn khởi tố đạt 100%.

* Tồn tại: Việc cập nhật phần mềm quản lý án trong một số lĩnh vực vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra (giai đoạn truy tố cập nhật 3/8 vụ, đạt 37,5%, án xét xử hình sự 1/5 vụ, đạt 20%; án dân sự thụ lý mới 234/247 vụ, đạt 94,7%; giải quyết vụ, việc dân sự: 196/219 vụ, việc đạt 89,5%). Đề nghị đơn vị cập nhật 100%.

7. Công tác Văn phòng

- Tiếp nhận 270 văn bản đến, phát hành 48 văn bản đi. Việc soạn thảo, ban hành văn bản được thực hiện đúng quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày, có ký tắt, lưu bản gốc.

- Mở đầy các loại sổ sách, ghi chép đầy đủ các cột mục, sạch sẽ, gọn gàng, có ký nhận.

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định.

- Đã khắc phục thiếu sót năm 2016.

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ cho đoàn kiểm tra theo yêu cầu. Hầu hết thiếu sót, tồn tại của năm 2016 đã được khắc phục. Qua kiểm tra cho thấy đơn vị đã triển khai thực hiện khá tốt nhiệm vụ công tác năm 2017, đạt hiệu quả, tuy nhiên đơn vị cũng còn một số thiếu sót như đã nêu trên.

Đề nghị đơn vị có biện pháp khắc phục các thiếu sót, đáng lưu ý là khắc phục cho được những thiếu sót trong công tác thống kê, đơn vị cần tích cực hơn nữa để thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác theo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện kiểm sát nhân dân Huyện, Thành phố;

- Các phòng trực thuộc;

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Châu Văn Thơi