Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 630/KL-VKS

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2017

KẾT LUẬN

Kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 59/KH-VKS, ngày 18/01/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 17/4/2017, Đoàn kiểm tra do Đ/c Võ Minh Thưởng – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri. Kết quả ghi nhận như sau:

  1. Kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự

- Tiếp nhận 43 tin báo tội phạm (mới 37). Đã phối hợp phân loại xử lý: 26 tin, đạt 60,5%; trong đó khởi tố hình sự: 15 tin; không khởi tố 11 tin. Còn lại 17 tin (tạm dừng giải quyết 06 tin).

- Thụ lý KSĐT: 30 vụ/ 23 bị can (mới 19 vụ/ 14 bị can), phối hợp chọn 07 vụ án điểm (chiếm 23%/án mới khởi tố). Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 09 vụ/ 11 bị can; tạm đình chỉ: 06 vụ/ 01 bị can.

- Viện kiểm sát phải giải quyết: 09 vụ/ 11 bị can, đã truy tố: 08 vụ/ 10 bị can). Hiện còn 01 vụ/ 01 bị can.

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 16 vụ/ 18 bị cáo; đã xét xử: 14 vụ/ 16 bị cáo; trong đó phối hợp xét xử lưu động: 06 vụ (chiếm 42,9%/án đã xét xử). Kết quả xét xử không có trường hợp nào Toà tuyên bị cáo không phạm tội. Tổ chức 01 phiên tòa rút kinh nghiệm về kỹ năng thẩm vấn, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

- Ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm.

* Qua kiểm tra cho thấy

- Về sổ: Đơn vị mở đầy đủ các sổ quản lý. Sổ được ghi chép đầy đủ, số liệu phát sinh trong kỳ được cập nhật và phản ảnh đúng nội dung các cột mục.

- Về hồ sơ: Qua kiểm tra 59 hồ sơ (tin báo: 04, không khởi tố: 11, tạm đình chỉ: 06, đình chỉ 09; kiểm sát điều tra 15, đã xét xử: 14): Án không khởi tố, án tạm đình chỉ, kiểm sát điều tra, truy tố chờ xét xử, đã xét xử: Có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện khá đầy đủ các thao tác nghiệp vụ.

- Thiếu sót năm 2016 đã khắc phục.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm: Án đã truy tố, án xét xử xong nhưng chưa lập bảng kê và đánh bút lục (03 hồ sơ). Án xét xử sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy án 01 vụ.

2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

- Tạm giữ: 03 đối tượng (bắt quả tang: 01, bắt khẩn cấp: 01, bắt truy nã: 01); Đã giải quyết 03 (chuyển tạm giam).

- Tạm giam: 13 (cũ: 08, mới: 05); đã giải quyết: 06 (chuyển thi hành án). Còn: 07.

- Tù có thời hạn: 17 (mới 14), đã thi hành 15. Án treo: 46 (mới 01), đã ra quyết định THA, đã giải quyết xong 11, đang chấp hành 35. Cải tạo không giam giữ: 06 (mới 02), đã chấp hành xong 02, đang chấp hành 04. Kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ 01 đợt.

* Qua kiểm tra nhận thấy: Sổ tạm giữ, tạm giam, sổ kiểm sát thụ lý thi hành án hình sự, sổ theo dõi, quản lý vi phạm: Phản ánh đúng số liệu phát sinh; nội dung các cột mục ghi đầy đủ và chính xác.

- Kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định THA cũng như việc tổ chức THA; hồ sơ thi hành án lập đầy đủ theo trình tự thời gian và đúng quy trình.

- Thiếu sót năm 2016 đã khắc phục.

* Thiếu sót: Đơn vị không có thiếu sót đáng kể.

3. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Án Dân sự: Toà án thụ lý: 528 vụ (mới 316 vụ) và 05 việc (mới 03 việc). Đã giải quyết: 283 vụ và 04 việc (trong đó xét xử: 43 vụ, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 156 vụ, đình chỉ: 84 vụ, 02 việc, mở phiên họp 02 việc), tạm đình chỉ 42 vụ. Còn lại 203 vụ và 01 việc.

- Án hành chính; kinh doanh thương mại, lao động: 09 vụ (mới 04 vụ); đã giải quyết: 05 vụ (xét xử: 01 vụ, công nhận sự thoả thuận của đương sự 02 vụ, đình chỉ: 02 vụ); tạm đình chỉ 01 vụ. Hiện còn 03 vụ.

- Công tác kiểm sát xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân: Kiểm sát thụ lý: 17 việc (áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc). Đã giải quyết 17 việc (mở phiên họp: 16, đình chỉ 01). Hiện không còn tồn.

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Sổ: Mở đầy đủ các loại sổ, thể hiện các cột, mục đúng quy định.

- Hồ sơ: Có lập hồ sơ kiểm sát, thực hiện đúng đủ các thao tác nghiệp vụ. Sau khi xét xử KSV đều có báo cáo bằng văn bản.

- Những thiếu sót năm 2016 đã khắc phục.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm

- Về sổ: Sổ theo dõi thông báo trả đơn khởi kiện: bổ sung cột theo dõi phần giải quyết khi có khiếu nại thông báo trả đơn khởi kiện; sổ thụ lý kiểm sát: bổ sung những vụ đã hết hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả (tạm đình chỉ, đình chỉ, xét xử).

- Hồ sơ kiểm sát: Một số hồ sơ kiểm sát chưa lập theo đúng hướng dẫn số 27/HD-VKSTC-V5 ngày 22/5/2014; bài phát biểu kiểm sát viên trong nhiều vụ án chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (tuân theo pháp luật tố tụng, chấp hành pháp luật tố tụng, quan điểm giải quyết); chưa phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.

4. Kiểm sát thi hành án dân sự: Số việc phải thi hành 1.316 việc (số mới: 574 việc), đã giải quyết: 545 việc, trong đó: đình chỉ thi hành án: 03 việc, uỷ thác thi hành án: 09 việc, thi hành xong: 533. Hiện còn phải thi hành: 771.

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Về sổ: Mở tương đối đầy đủ các loại sổ; thể hiện các cột, mục đúng quy định; ghi sạch, đẹp.

- Hồ sơ: Kiểm sát 40 hồ sơ (03 hồ sơ đình chỉ, 01 hồ sơ tạm đình chỉ, 27 hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án, 09 hồ sơ cưỡng chế) đều có căn cứ, đúng quy định pháp luật, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm

- Về sổ: Đề nghị mở bổ sung sổ theo dõi vi phạm của Tòa án.

- Hồ sơ: Không đánh dấu bút lục và thiết lập danh mục tài liệu (12 hồ sơ).

- Kiểm sát thường xuyên: Phải lập biên bản và phiếu kiểm sát có lãnh đạo phê duyệt.

5. Công tác giải quyết Khiếu tố: Nhận 16 đơn (có 01 đơn trùng). Đã xử lý xong, gồm: Giải quyết 02 đơn thuộc thẩm quyền (ra quyết định giải quyết); chuyển đến cơ quan chức năng 09 đơn, trả 03 đơn, lưu 02 đơn. Tiếp 07 lượt công dân.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ: Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục.

- Tiếp công dân: Có bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Thụ lý, phân loại, xử lý đơn: Đơn vị đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ các loại đơn từ các nguồn chuyển đến. Việc phân loại được thực hiện đúng quy định. Các đơn được giải quyết đều có đề xuất xử lý của kiểm sát viên, lãnh đạo duyệt đúng quy chế nghiệp vụ.

- Thiếu sót năm 2016 đã khắc phục.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm

- Có 01 đơn tố giác thuộc trách nhiệm kiểm sát (Trần Thị Quyên) từ ngày 20/01/2017 đến nay chưa có kết quả giải quyết. Đề nghị đơn vị tác động Cơ quan điều tra sớm giải quyết đơn.

- Có 01 đơn khiếu nại cáo trạng nhưng trong hồ sơ không có cáo trạng. Đề nghị đơn vị khắc phục.

6. Thống kê, công nghệ thông tin

* Qua kiểm tra nhận thấy

- Đơn vị có theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng cột mục, có kiểm tra sửa chữa số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh, đồng thời gởi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu.

- Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Đơn vị có quan tâm triển khai, cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự và đã cập nhật tốt ở một số giai đoạn như: Khởi tố, truy tố đạt 100%

* Tồn tại: Việc cập nhật phần mềm quản lý án vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra (xét xử hình sự 12/14 vụ đạt 85,7%; án dân sự thụ lý mới 112/316 vụ, đạt 35,4%, giải quyết án dân sự: 44/293 vụ, đạt 15,1%). Đề nghị đơn vị cập nhật 100%.

7. Công tác Văn phòng

- Việc soạn thảo, ban hành văn bản được thực hiện đúng thể thức, kỹ thuật trình bày, có ký tắt, lưu bản gốc…

- Đã tiếp nhận 871 văn bản đến, phát hành 102 văn bản đi. Mở đầy đủ các loại sổ sách, ghi chép đầy đủ các cột, mục, có ký nhận.

- Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định.

- Khắc phục tốt thiếu sót năm 2016.

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách cho đoàn kiểm tra. Các hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra năm 2016 đơn vị đã khắc phục tốt. Các bộ phận, các khâu công tác kiểm sát được thực hiện tốt, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như đã nêu trên.

Đề nghị đơn vị khắc phục những hạn chế, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác kiểm sát năm 2017.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Lưu: VT.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Võ Minh Thưởng