Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KSND TỈNH BẾN TRE

Số: 227/VKS-TK

V/v yêu cầu báo cáo thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin theo mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân các huyện- thành phố

Ngày 13/02/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có công văn số 390/VKSTC-C2 yêu cầu báo cáo thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin để VKSNDTC xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2017-2021, định hướng đến năm 2025; Phòng Thống kê đã gọi điện cho các đơn vị báo cáo và đã tổng hợp gửi Viện tối cao. Tuy nhiên VKSTC yêu cầu báo cáo theo mẫu mà Viện kiểm sát tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện (có trích mẫu kèm theo), mẫu có đăng tại mục thông báo, trên Trang tin điện tử Viện kiểm sát tỉnh.

Đề nghị các đơn vị điền đầy đủ thông tin theo mẫu báo cáo, gửi Viện tỉnh qua địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. vào ngày 01/3/2017; Phòng Thống kê có trách nhiệm tổng hợp gửi Viện kiểm sát tối cao vào ngày 02/3/2017./.

Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo);

- LĐV (để báo cáo);

- Lưu: TK, VT.

TL. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Văn Cường

Nhấp vào nút bên dưới để tải Công văn + biểu mẫu

download