Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Các đơn vị truy cập vào địa chỉ bên dưới để tải "CV hướng dẫn thực hiện Thông tư 06 về thống kê THADS liên ngành"

http://vksbentre.gov.vn/download/Thong tu 06 TK THADS 2016