Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 999/KL-VKS

Bến Tre, ngày 18 tháng 8 năm 2016

KẾT LUẬN

Kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số: 185/KH-VKS-VP, ngày 24/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 11/8/2016, Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre do đồng chí: Đoàn Hoàng Đệ - Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú. Kết quả ghi nhận như sau:

1.Kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm hình sự

- Tiếp nhận 39 tin báo tội phạm. Đã phối hợp phân loại xử lý: 34 tin, đạt 87,17%; trong đó: Khởi tố hình sự 26 tin, không khởi tố 07 tin, xếp hồ sơ 01 tin. Hiện còn tồn 05 tin (trong hạn).

- Thụ lý KSĐT: 48 vụ/ 64bc (mới 34 vụ/53 bc); phối hợp chọn 08 vụ án điểm (đạt 23,52%).

- Đã giải quyết: 35 vụ/ 46 bc (đạt 72,91%), gồm:

+ Đề nghị truy tố 29 vụ/ 43 bc.

+ Đình chỉ 02 vụ/ 02 bc (bị hại rút yêu cầu 01 vụ/ 01bc; hành vi không cấu thành tội phạm 01 vụ/ 01 bc).

+ Tạm đình chỉ: 04 vụ/ 01 bc.

- Án hiện còn điều tra 13 vụ/ 18 bc (Trong hạn).

- Án Viện kiểm sát phải giải quyết: 29 vụ/43 bc; đã truy tố: 25 vụ/ 35bc (đạt 86,20%). Án còn ở Viện kiểm sát 04 vụ/08 bc (trong hạn).

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 34 vụ/ 47bc (mới 25 vụ/35 bc); đã xét xử: 30 vụ/36 bc; trong đó: Phối hợp xử lưu động 09 vụ (đạt 30%); tổ chức được 01 phiên tòa rút kinh nghiệm. Hiện còn 04 vụ/ 11 bc.

* Qua kiểm tra cho thấy:

- Về sổ sách: Sổ theo dõi tin báo, tố giác tội phạm; các sổ quản lý án hình sự; sổ tổng hợp vi phạm: Số liệu phát sinh trong kỳ được cập nhật và phản ảnh đầy đủ nội dung các cột mục.

- Về hồ sơ: Án không khởi tố, án tạm đình chỉ, kiểm sát điều tra, truy tố chờ xét xử, án đã xét xử: Có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ, luận tội lập luận chặt chẽ, những vụ trái quan điểm đều có báo cáo đề xuất đầy đủ.

* Tuy nhiên, đơn vị còn tồn tại một số vấn đề sau:

- Còn để xảy ra án đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm 01 vụ.

- Có 01 vụ (Lâm – Đ 138) biên bản khám nghiệm hiện trường không đủ thành phần (thiếu kiểm sát viên).

- Hồ sơ vụ Cảnh, Lâm (Đ138) thiếu trích cứu và nhật ký KSĐT.

2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

- Tạm giữ: 10 (bắt quả tang: 03, truy nã, đầu thú: 07); Đã giải quyết 10 (chuyển tạm giam: 08, trả tự do 02- Bị hại rút yêu cầu 01, chờ xử lý: 01).

- Tạm giam: 40 (mới: 29); Đã giải quyết: 20; Còn: 20.

- Án phạt tù: 22 (mới: 56), đã thi hành 20. Án treo: 58, đã chấp hành xong 12, chuyển nơi khác 01. Cải tạo không giam giữ: 12, đã thi hành xong 06. Tiến hành kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện 02 cuộc và kiểm sát 04 UBND xã trong việc giám sát giáo dục người bị kết án phạt tù như cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ.

* Qua kiểm tra nhận thấy: Đơn vị thực hiện tốt, không sai sót.

3. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Toà án thụ lý: 604 vụ và 02 việc. Đã giải quyết: 383 vụ và 02 việc (trong đó xét xử 102 vụ; công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 222 vụ; đình chỉ 59 vụ; tạm đình chỉ 37 vụ. Còn lại 184 vụ (Có 05 vụ quá hạn).

- Án hành chính; kinh doanh thương mại: 30 vụ (mới: 22); giải quyết: 20 vụ (xét xử 04, đình chỉ 04, CNTT 12), tạm đình chỉ 01 vụ. Hiện còn 09 vụ.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ sách: Có mở sổ đầy đủ, ghi chép cơ bản đúng nội dung các cột mục.

- Hồ sơ lập đầy đủ các thủ tục; Kiểm sát viên thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ.

- Kháng nghị 04 vụ; ban hành 01 kiến nghị.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm:

- Số liệu báo cáo chưa khớp với sổ thụ lý án dân sự (báo cáo 102, sổ 101).

- Có 05 quyết định công nhận sự thoả thuận giữa các đương sự nhưng không nêu trách nhiệm liên đới thực hiện nghĩa vụ trả nợ (QĐ 03, 04, 05, 11, 12), cần kiến nghị Toà án.

- Chưa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.

4. Kiểm sát thi hành án dân sự: Số việc dân sự phải thi hành 1.121 việc; đã thi hành xong 725 việc, đình chỉ 02 việc. Số còn lại phải thi hành 394 việc.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ sách: Sổ thụ lý ghi chép sạch, đẹp, đúng cột mục.

- Các trường hợp đình chỉ, cưỡng chế đều có căn cứ; hồ sơ được lập, sắp xếp, đánh bút lục theo đúng trình tự, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt.

- Đã tiến hành kiểm sát trực tiếp đợt I năm 2016 theo kế hoạch đề ra.

* Một số vấn đề cần lưu ý:

- Biên bản giải quyết việc án lập chưa đúng quy định.

- Đơn vị cần tiếp tục tác động cơ quan quản lý đất đai địa phương thiết lập bản đồ địa chính về quyền sử dụng đất để tiến hành kê biên THA (Vụ Ngào – Phúc).

5. Công tác giải quyết khiếu tố

- Tiếp 09 lượt công dân.

- Nhận 26 đơn. Đã giải quyết 25 đơn. Hiện còn 01 đơn thuộc thẩm quyền chưa giải quyết.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ sách: Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục.

- Tiếp công dân: Có bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Thụ lý, phân loại, xử lý đơn: Đơn vị đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ các loại đơn từ các nguồn chuyển đến. Tất cả các đơn đều phân công KSV nghiên cứu, đề xuất. Việc phân loại được thực hiện chính xác. Từng đơn đều có lập hồ sơ đầy đủ, đánh bút lục, sắp xếp gọn gàng theo trình tự.

* Tuy nhiên, đơn vị cần chú ý:

- Sổ thụ lý đơn còn ghi sai cột mục (Cột số 10), ghi không đầy đủ (Cột số 11).

- Chưa theo dõi chặt chẽ đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát (Hồ sơ không thể hiện kết quả giải quyết); có 01 đơn Viện tỉnh chuyển về; đã có kết quả giải quyết nhưng đơn vị không gửi kết quả về Viện tỉnh.

6. Thống kê, công nghệ thông tin

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Đơn vị có theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng cột mục, có kiểm tra sửa chữa số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh, đồng thời gởi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu.

- Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Đơn vị có quan tâm triển khai, cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự. 

* Tồn tại: Việc cập nhật phần mềm quản lý án trong một số lĩnh vực vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra (án mới khởi tố 84%, án đề nghị truy tố 75,8%, án VKS thụ lý 62%, án truy tố 68%, án toà thụ lý 34,47, án xét xử 67,8%, án dân sự thụ lý 34,5%, án dân sự đã giải quyết 26,6%). Cần cập nhật 100%.

7. Công tác Văn phòng

- Đơn vị đã mở đầy đủ các loại sổ theo dõi, thời điểm mở, khóa sổ đúng quy định, sổ ghi chép rõ ràng, đầy đủ nội dung các cột mục, có ký nhận theo đúng quy định.

- Văn bản đơn vị ban hành cơ bản đúng hình thức, thẩm quyền; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đạt yêu cầu; đã thực hiện việc ký tắt (tồn tại năm 2015 nay đã khắc phục) và lưu bản gốc văn bản đầy đủ.

- Việc quản lý sổ sách, hồ sơ tài liệu của cơ quan thực hiện chặt chẽ. Hồ sơ năm 2014, đơn vị có quan tâm tổ chức đưa vào lưu trữ (có biên bản bàn giao, vào hộp và đánh số hồ sơ theo đúng quy định).

* Tuy nhiên đơn vị cần chú ý: Sổ gửi bưu điện thiếu ký nhận; cần thống kê danh mục hồ sơ khi lưu trữ.

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị có xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ cho đoàn kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy đơn vị đã tổ chức khắc phục tốt những tồn tại ở lần kiểm tra trước, đồng thời đã nổ lực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác quan trọng. Tuy nhiên, ở một vài khâu công tác còn bộc lộ một số thiếu sót nhất định (nêu trên). Đơn vị cần rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục ngay tồn tại hạn chế, tập trung nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự, kiên quyết không để oan, sai xảy ra; chú ý chỉ tiêu phiên tòa rút kinh nghiệm án dân sự./.

Nơi nhận:

-Lãnh đạo Viện;

- Viện KSND các huyện, thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Đoàn Hoàng Đệ