Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 903/KL-VKS

Bến Tre, ngày 27 tháng 7 năm 2016

KẾT LUẬN

Kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số: 185/KH-VKS-VP, ngày 24/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 12/7/2016, Đoàn kiểm tra do đồng chí Châu Văn Thơi - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc. Kết quả ghi nhận như sau:

1.Kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm hình sự

- Tiếp nhận 51 tin báo tội phạm (mới 48). Đã phối hợp phân loại xử lý: 43 tin, đạt 84,3%; trong đó: Khởi tố hình sự 28 tin, không khởi tố và xử lý khác 13 tin, tạm dừng 02 tin. Còn 08 tin, quá hạn 01 tin.

- Thụ lý KSĐT: 34 vụ/ 38 bc (mới 27 vụ/ 29 bc); phối hợp chọn 07 vụ án điểm (chiếm 28%).

- Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 16 vụ/ 26 bc. Viện kiểm sát phải giải quyết: 16 vụ/ 26 bc (số mới); đã truy tố: 16 vụ/ 26 bc (đạt 100%). Hiện không còn tồn.

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 19 vụ/ 30 bc (mới 16 vụ/ 26 bc); đã xét xử: 18 vụ/ 29 bị cáo; trong đó: Phối hợp xử lưu động 10 (đạt 55,6%) và tổ chức 03 phiên tòa rút kinh nghiệm.

- Trong kỳ ban hành 02 kiến nghị đối với Cơ quan CSĐT công an huyện khắc phục vi phạm tố tụng.

* Qua kiểm tra cho thấy:

- Về sổ sách: Sổ theo dõi tin báo, tố giác tội phạm; các sổ quản lý án hình sự; sổ tổng hợp vi phạm: Số liệu phát sinh trong kỳ được cập nhật và phản ảnh đầy đủ nội dung các cột mục.

- Về hồ sơ: Án không khởi tố, án tạm đình chỉ, kiểm sát điều tra, truy tố chờ xét xử, đã xét xử: Có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ, luận tội lập luận chặt chẽ.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm:

- Nhiều hồ sơ thiếu trích cứu và yêu cầu điều tra.

- Có 13 hồ sơ (KSĐT: 03, Không KT: 08, Tin báo: 02) biên bản tạm giữ phương tiện ghi không đúng thành phần hoặc thiếu chữ ký.

- Xác định lại giá trị tài sản chiếm đoạt và kiểm tra lại việc tạm giam bị can thực hiện theo Nghị quyết số 110/2015/QH13 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (vụ Đỗ Thanh Giang).

- Còn 10 hồ sơ án không khởi tố thiếu yêu cầu xác minh.

2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và Thi hành án Hình sự

- Tạm giữ: 02 đối tượng (bắt quả tang 01, bắt truy nã 01); Đã giải quyết 02 (chuyển tạm giam).

- Tạm giam: 31 (mới: 19); Đã giải quyết: 19. Còn: 12 người, trong đó: Thuộc trách nhiệm Cơ quan điều tra: 07; Tòa án: 03; án có hiệu lực chờ chuyển trại 02.

- Án tù giam: 31 (mới 30), đã thi hành 26. Án treo: 36 (số mới 08) đều được chuyển giao và quản lý theo Luật thi hành án hình sự. Tiến hành kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện 02 cuộc, kiểm sát 07 UBND cấp xã và tham gia họp xét rút ngắn thời gian thử thách đối với 03 bị án phạt tù cho hưởng án treo (đúng quy định).

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ tạm giữ, tạm giam, sổ kiểm sát thụ lý thi hành án hình sự, sổ theo dõi, quản lý vi phạm: Phản ánh đúng số liệu phát sinh; nội dung các cột, mục ghi đầy đủ và chính xác.

- Hồ sơ thi hành án lập đầy đủ theo trình tự thời gian và đúng quy trình.

* Đơn vị cần chú ý: Tiến hành lập hồ sơ kiểm sát tạm giữ theo chỉ đạo của Vụ 8 tại Công văn 2307 ngày 16/6/2016.

3. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Toà án thụ lý: 374 vụ, 80 việc. Đã giải quyết: 262 vụ; 74 việc, trong đó: Xét xử 63 vụ; công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 134 vụ; đình chỉ 65 vụ, 09 việc; Mở phiên họp 65 việc; tạm đình chỉ 19 vụ. Còn lại 112 vụ; 06 việc.

- Án hành chính; kinh doanh thương mại: 05 vụ (mới). Đã giải quyết: 03, trong đó: Công nhận sự thoả thuận 01 vụ, đình chỉ 02 vụ. Còn lại 02 vụ.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ sách: Có mở sổ đầy đủ, ghi chép cơ bản đúng nội dung các cột, mục.

- Hồ sơ lập đầy đủ các thủ tục; Kiểm sát viên thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ.

* Một số vấn đề cần lưu ý: Tập trung chọn và tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm; quản lý chặt chẽ các vi phạm của Toà án để tổng hợp kiến nghị.

4. Kiểm sát thi hành án dân sự: Số việc dân sự phải thi hành 1.188 việc; đã thi hành xong 657 việc, đang thi hành 492 việc; số việc đình chỉ 25 việc, ủy thác 14 việc.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ sách: Sổ thụ lý ghi chép sạch, đẹp, đúng cột, mục (có chuyển số án cũ qua sổ mới theo dõi).

- Các trường hợp đình chỉ, trả đơn, cưỡng chế, ủy thác đều có căn cứ; hồ sơ được lập, sắp xếp, đánh bút lục theo đúng trình tự, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt.

- Đã tiến hành kiểm sát trực tiếp đợt I theo kế hoạch đề ra.

* Một số vấn đề cần lưu ý: Khi kiểm sát thường xuyên lập hồ sơ mỗi lần kiểm sát, để kiến nghị trực tiếp hoặc tập hợp kiến nghị chung.

5. Công tác giải quyết Khiếu tố

- Tiếp 03 lượt công dân.

- Nhận 09 đơn. Đã giải quyết xong (không có đơn thuộc thẩm quyền).

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ sách: Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột, mục.

- Tiếp công dân: Có bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Thụ lý, phân loại, xử lý đơn: Đơn vị đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ các loại đơn từ các nguồn chuyển đến. Tất cả các đơn đều phân công KSV nghiên cứu, đề xuất. Việc phân loại được thực hiện chính xác. Từng đơn đều có lập hồ sơ đầy đủ, đánh bút lục, sắp xếp gọn gàng theo trình tự.

* Tuy nhiên: Đối với đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền không có đề xuất phân loại đơn, quyết định phân công kiểm sát viên và đề xuất hướng giải quyết.

6. Thống kê, công nghệ thông tin

­- Đơn vị có theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng cột mục, có kiểm tra sửa chữa số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh, đồng thời gởi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu.

- Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Đơn vị có quan tâm triển khai, cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự.

* Tồn tại: Việc cập nhật phần mềm quản lý án trong một số lĩnh vực vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra (án mới khởi tố 87%, án xét xử 97%, giải quyết án dân sự 25%), cần cập nhật 100%.

7. Công tác Văn phòng

- Đơn vị đã mở đầy đủ các loại sổ theo dõi, thời điểm mở, khóa sổ đúng quy định, sổ ghi chép rõ ràng, đầy đủ nội dung các cột, mục, có ký nhận theo đúng quy định.

- Văn bản đơn vị ban hành cơ bản đúng hình thức, thẩm quyền; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đã có tiến bộ đáng kể so với năm trước; đơn vị tiếp tục thực hiện đầy đủ việc ký tắt và lưu bản gốc văn bản.

- Việc quản lý sổ sách, hồ sơ tài liệu của cơ quan thực hiện chặt chẽ. Hồ sơ năm 2014, đơn vị có quan tâm tổ chức đưa vào lưu trữ (có lập mục lục hồ sơ, biên bản bàn giao, vào hộp và đánh số hồ sơ theo đúng quy định); khi khai thác cán bộ lưu trữ thực hiện nhanh, đúng theo danh mục lập.

- Đơn vị khai thác, sử dụng tốt phần mềm quản lý văn bản đi, đến (I.Office), cần tiếp tục phát huy.

* Tuy nhiên, đơn vị cần lưu ý: Cần có quyết định phân công cán bộ quản lý con dấu (đối với cán bộ ngoài Văn thư).

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị có xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ cho đoàn kiểm tra đảm bảo đạt yêu cầu. Qua kiểm tra cho thấy những tồn tại của Đơn vị ở lần kiểm tra trước được khắc phục; sổ sách, hồ sơ nhiều khâu công tác chất lượng đạt tốt; nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt cao so kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, ở một vài khâu công tác còn bộc lộ một số thiếu sót nhất định (nêu trên). Đơn vị cần phát huy ưu điểm, tổ chức rút kinh nghiệm khắc phục ngay tồn tại hạn chế; tập trung nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự, kiên quyết không để oan sai xảy ra; chú ý chỉ tiêu phiên tòa rút kinh nghiệm dân sự, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đơn vị đề ra./.

Nơi nhận:

-Lãnh đạo Viện;

- Viện KSND các huyện, thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Lưu: VT.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Châu Văn Thơi