Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 892/KL-VKS

Bến Tre, ngày 25 tháng 7 năm 2016

KẾT LUẬN

Kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 185/KH-VKS, ngày 24/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 11/7/2016, Đoàn kiểm tra do Đ/c Đoàn Hoàng Đệ - Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri. Kết quả ghi nhận như sau:

1.Kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự

- Tiếp nhận 70 tin báo tội phạm (cũ 10, mới 60). Đã phối hợp phân loại xử lý: 44 tin, đạt 62,8%; trong đó khởi tố hình sự: 32 tin; không khởi tố 11 tin; tạm dừng giải quyết 01 tin, còn lại 26 tin. Đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm Cơ quan CSĐT cùng cấp 01 lần, có kết luận kiến nghị khắc phục vi phạm.

- Thụ lý KSĐT: 58vụ/73bc (mới 40vụ/54bc); phối hợp chọn 08 vụ án điểm (chiếm 20%/án mới khởi tố).

- Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 32vụ/56bc; tạm đình chỉ: 10vụ/03bc; Đình chỉ 01vụ/01bc.

- Viện kiểm sát phải giải quyết: 32vụ/56bc, đã truy tố: 29vụ/47bc; Đình chỉ 01vụ/04bc (Miễn TNHS); Hiện còn 02vụ/05bc.

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 38vụ/57bc; đã xét xử: 35vụ/54bc; trong đó phối hợp xử lưu động: 05 vụ (chiếm 14,2%%/án đã xét xử). Kết quả xét xử không có trường hợp nào Toà tuyên bị cáo không phạm tội. Tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm về kỹ năng thẩm vấn, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

- Ban hành 03 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm.

* Qua kiểm tra cho thấy:

- Về sổ: Đơn vị mở đầy đủ các sổ quản lý. Sổ được ghi chép đầy đủ, số liệu phát sinh trong kỳ được cập nhật và phản ảnh đúng nội dung các cột mục.

- Về hồ sơ: Qua kiểm tra 69 hồ sơ (không khởi tố: 7, tạm đình chỉ: 07, kiểm sát điều tra 15, truy tố chờ xét xử: 03, án còn ở VKS: 02 vụ, đã xét xử: 35): Án không khởi tố, án tạm đình chỉ, kiểm sát điều tra, truy tố chờ xét xử, đã xét xử: Có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện khá đầy đủ các thao tác nghiệp vụ.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm:

- Án kiểm sát điều tra: Đa số các hồ sơ không có trích cứu, lập nhật ký kiểm sát điều tra (chỉ có 03 vụ thực hiện); chưa đề ra yêu cầu điều tra 10 vụ; Yêu cầu điều tra, kế hoạch điều tra còn để trong hồ sơ chính.

- Án đã truy tố, án xét xử xong nhưng chưa lập bảng kê và đánh bút lục 11 hồ sơ; 26 biên bản phiên toà không đúng mẫu (thiếu sót năm 2015 nay lập lại).

2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

- Tạm giữ: 07 đối tượng (bắt quả tang: 06, bắt khẩn cấp: 01); Đã giải quyết 07 (chuyển tạm giam).

- Tạm giam: 25 (cũ: 09, mới: 16); đã giải quyết: 12. Còn: 13. Phạm nhân hiện còn phục vụ Nhà tạm giữ 03: đúng thủ tục.

- Tù có thời hạn: 39 (mới 36), đã thi hành 38. Án treo: 69 (mới 16), đã ra quyết định THA, đã giải quyết xong 13, đang chấp hành 56. Cải tạo không giam giữ: 11 (mới 02), đã chấp hành xong 05, đang chấp hành 06. Kiểm sát trực tiếp 07/07 Uỷ ban nhân dân xã (có bị án treo). Kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ 02 đợt như kế hoạch đề ra.

* Qua kiểm tra nhận thấy: Sổ tạm giữ, tạm giam, sổ kiểm sát thụ lý thi hành án hình sự, sổ theo dõi, quản lý vi phạm: Phản ánh đúng số liệu phát sinh; nội dung các cột mục ghi đầy đủ và chính xác.

- Kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định THA cũng như việc tổ chức THA; hồ sơ thi hành án lập đầy đủ theo trình tự thời gian và đúng quy trình.

* Đơn vị còn thiếu sót: Không cập nhật sổ theo dõi Cơ quan THAHS đưa người đi chấp hành án.

3. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Án Dân sự: Toà án thụ lý: 659 vụ (mới: 411 vụ) và 08 việc (mới 07 việc). Đã giải quyết: 384 vụ và 06 việc (trong đó xét xử: 91 vụ, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 208 vụ, đình chỉ: 85 vụ, đình chỉ 03 việc, mở phiên họp 03 việc), tạm đình chỉ 32 vụ. Còn lại 243 vụ và 02 việc.

- Án hành chính; kinh doanh thương mại, lao động: 28 vụ (mới 21 vụ); đã giải quyết: 18 vụ (xét xử: 06 vụ, công nhận sự thoả thuận của đương sự 06 vụ, đình chỉ: 06 vụ). Hiện còn 10 vụ.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ: Mở đầy đủ các loại sổ, thể hiện đầy đủ các cột, mục đúng quy định.

- Hồ sơ: Có lập hồ sơ kiểm sát, thực hiện đúng đủ các thao tác nghiệp vụ. Sau khi xét xử KSV đều có báo cáo bằng văn bản.

- Ban hành 04 kháng nghị phúc thẩm và 01 kiến nghị khắc phục vi phạm chung.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm:

- Đa số bảng trích cứu hồ sơ không có chữ ký của người lập và nhiều hồ sơ báo cáo kết quả xét xử không ghi cột phát biểu của KSV.

- Xác định loại án sai 01 vụ (Vụ Trần Quốc Đạt – Công ty cổ phần Đông Phương, án KDTM nhưng khi kiểm sát viên phát biểu tại toà xác định là án dân sự).

4. Kiểm sát thi hành án dân sự: Số việc phải thi hành 1.488 việc (số mới: 983 việc), đã giải quyết: 688 việc, trong đó: đình chỉ thi hành án: 16 việc, uỷ thác thi hành án: 01 việc, thi hành xong: 671. Hiện còn phải thi hành: 800.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ: Ghi tương đối đầy đủ nội dung cột, mục.

- Các trường hợp đình chỉ, ủy thác đều có căn cứ; hồ sơ được lập, sắp xếp, đánh bút lục theo đúng trình tự, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm:

- Về sổ: Chưa ghi đầy đủ nội dung cột số 8 (chưa có điều kiện) và cột số 10 (đã thi hành xong).

- Quyết định đình chỉ thi hành án vụ Hồ Đại Nghĩa ghi sai căn cứ đình chỉ; chưa lập đầy đủ hồ sơ kiểm sát án chưa có điều kiện thi hành (65/113 việc).

5. Công tác giải quyết Khiếu tố: Nhận 14 đơn (Có 03 đơn trùng). Đã xử lý xong, gồm: Giải quyết 04 đơn thuộc thẩm quyền (Ra quyết định giải quyết 03 đơn, ra văn bản trả lời: 01đơn); chuyển đến cơ quan chức năng 05 đơn, thông báo chỉ dẫn 02 đơn.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ: mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục.

- Tiếp công dân: có bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Thụ lý, phân loại, xử lý đơn: đơn vị đã tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ các loại đơn từ các nguồn chuyển đến. Việc phân loại được thực hiện đúng quy định. Đa số các đơn được giải quyết đều có đề xuất xử lý của kiểm sát viên, lãnh đạo duyệt đúng quy chế nghiệp vụ.

* Tồn tại cần rút kinh nghiệm:

- Có 01 đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm vụ án dân sự, đơn vị hướng dẫn sai (thẩm quyền thuộc VKSND cấp cao hoặc TAND cấp cao tại TP.HCM, nhưng hướng dẫn đến Viện trưởng VKSNDTC).

- Các đơn thuộc thẩm quyền không có quyết định phân công kiểm sát viên giải quyết đơn là thiếu chặt chẽ.

- Thực hiện sai quy chế nghiệp vụ: Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn vị không lập hồ sơ mà còn để chung vào hồ sơ vụ án; có 01 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết (đơn của Huỳnh Thị Lanh), đơn vị giải quyết còn chậm (quá 30 ngày) đồng thời việc giải quyết không có đề xuất của kiểm sát viên và lãnh đạo duyệt trước khi trả lời.

6. Thống kê, công nghệ thông tin

* Qua kiểm tra nhận thấy:

­- Đơn vị có theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng cột mục, có kiểm tra sửa chữa số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh, đồng thời gởi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu.

- Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Đơn vị có quan tâm triển khai, cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự.

* Tồn tại: Việc cập nhật phần mềm quản lý án trong một số lĩnh vực vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra (án mới khởi tố 90%, án đề nghị truy tố 94%, án truy tố 97%, án Tòa thụ lý 97%, án xét xử 77%, án dân sự 63,7%). Cần cập nhật 100%

7. Công tác Văn phòng: Đơn vị đã tổ chức quản lý và thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ. Cụ thể:

- Trong thời điểm kiểm tra đơn vị đã ban hành 194 văn bản đi và tiếp nhận 1593 văn bản đến. Công văn đi, đến được tiếp nhận tại văn thư cơ quan và được xử lý kịp thời; có mở đầy đủ các loại sổ theo dõi và sổ ghi chép rõ ràng nội dung các cột mục, có ký nhận đầy đủ.

- Văn bản đơn vị ban hành cơ bản đúng thể thức, thẩm quyền; kỹ thuật trình bày có tiến bộ; đã thực hiện đầy đủ việc ký tắt và lưu bản gốc.

- Việc quản lý sổ sách, hồ sơ tài liệu, con dấu của cơ quan thực hiện ngăn nắp, chặt chẽ. Hồ sơ năm 2014, đơn vị đã tổ chức đưa vào lưu trữ xong (có lập mục lục hồ sơ, biên bản bàn giao, vào hộp đánh số hồ sơ) và sắp xếp theo đúng thứ tự lĩnh vực – đây là hạn chế năm 2015, nay đã khắc phục; khi khai thác cán bộ lưu trữ thực hiện nhanh, đúng theo danh mục lập.

* Lưu ý:

- Cần ghi đầy đủ đơn vị nhận văn bản ở cột 5 sổ đăng ký văn bản đi;

- Cần có quyết định phân công cán bộ quản lý con dấu (đối với cán bộ ngoài Văn thư).

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị có xây dựng báo cáo và cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ cho đoàn kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy những tồn tại ở lần kiểm tra trước cơ bản đơn vị đã khắc phục; Sổ sách, hồ sơ ở tất cả các khâu công tác thực hiện đạt khá tốt. Tuy nhiên, trong từng lĩnh vực vẫn còn một số hạn chế (nêu trên) và thực hiện chưa đạt một chỉ tiêu về: giải tố giác, tin báo tội phạm; tỉ lệ chọn án điểm, xét xử lưu động. Đơn vị cần tổ chức khắc phục ngay những hạn chế và những chỉ tiêu đạt thấp nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016./.

Nơi nhận:

-Lãnh đạo Viện;

- Viện KSND các huyện, thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Đoàn Hoàng Đệ