Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 895/KL-VKS

Bến Tre, ngày 25 tháng 7 năm 2016

KẾT LUẬN

Kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số: 185/KH-VKS-VP, ngày 24/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 14/7/2016, Đoàn kiểm tra do đồng chí: Đoàn Hoàng Đệ - Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách. Kết quả ghi nhận như sau:

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

- Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm thụ lý: 47 tin; đã phân loại xử lý: 41 tin, chiếm 87,2% (chỉ tiêu trên 90%); hiện còn: 06 tin (không có tin quá hạn).

- Thụ lý KSĐT: 29 vụ/36 bc (mới 20 vụ/25 bc); phối hợp chọn 06 vụ án điểm (chiếm 24%/án mới khởi tố).

- Đã giải quyết: 21 vụ/ 28 bc, trong đó: Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 21 vụ/25 bc, Đình chỉ miễn TNHS: 03 bc.

- Viện kiểm sát phải thụ lý: 21 vụ/25 bc (mới), đã truy tố: 20 vụ/24 bc, còn tồn 01 vụ/ 01 bc.

- Kiểm sát thụ lý xét xử: 25 vụ/31 bc (mới: 20 vụ/24 bc); đã xét xử: 17 vụ/21 bc; hiện còn 08 vụ/ 10 bc (quá hạn 02 vụ/02 bc). Trong đó phối hợp Toà án xử lưu động: 06vụ (chiếm 35,3%/án đã xét xử); tổ chức 02 phiên toà rút kinh nghiệm.

* Qua kiểm tra cho thấy:

- Về sổ: Sổ theo dõi tố giác, tin báo tội phạm; các sổ quản lý án hình sự; sổ tổng hợp vi phạm: Số liệu phát sinh trong kỳ được cập nhật và phản ảnh đầy đủ nội dung các cột mục.

- Về hồ sơ: Qua kiểm tra hồ sơ tố giác, tin báo tội phạm; không khởi tố; tạm đình chỉ; chưa kết thúc điều tra; truy tố chờ xét xử và hồ sơ đã xét xử: Có căn cứ, đúng luật định, xét xử đúng người, đúng tội; KSV thực hiện tương đối đầy đủ các thao tác nghiệp vụ, luận tội lập luận chặt chẽ.

* Tuy nhiên, đơn vị còn tồn tại một số vấn đề sau:

- Có 02 hồ sơ tin báo (Vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 28/10/2014; vụ giao cấu với trẻ em xảy ra ngày 01/01/2015) vi phạm về hoạt động đối chất.

- Còn 03 hồ sơ (Lắm, Thái - Đ138, Vũ Đ115) thiếu trích cứu và nhật ký KSĐT – KSXX (vi phạm năm 2015 nay lặp lại).

2. Công tác Kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực phi hình sự

2.1. Kiểm sát các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân gia đình .., Hành chính

- Án Dân sự, HNGĐ: Toà án thụ lý 391 vụ (mới 232 vụ) và 48 việc (mới 43 việc). Đã giải quyết: 235 vụ và 36 việc, trong đó: Xét xử 66 vụ; công nhân sự thoả thuận 106 vụ; đình chỉ 63 vụ; mở 36 phiên họp. Tạm đình chỉ 19 vụ. Còn lại 148 vụ và 12 việc.

- Án hành chính; kinh doanh thương mại: 09 vụ (mới 05 vụ); đã giải quyết 03 vụ: đình chỉ 01 vụ, công nhận sự thoả thuận 02 vụ. Còn 06 vụ.

- Ban hành 02 kháng nghị (dân sự), 02 kiến nghị (dân sự).

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ: Có mở sổ quản lý án, quản lý vi phạm theo đúng quy định.

- Hồ sơ lập đúng hướng dẫn, KSV thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ.

* Tuy nhiên đơn vị cần chú ý:

- Mở sổ theo dõi thông báo trả đơn khởi kiện của Tòa án (dân sự);

- Tập trung chọn, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo chỉ tiêu Kế hoạch đề ra.

2.2. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và Thi hành án Hình sự

- Tạm giữ: 02 đối tượng (mới; bắt quả tang). Đã giải quyết 02 (khởi tố chuyển tạm giam).

- Tạm giam: 21 ( mới 17). Đã giải quyết: 11. Hiện còn tạm giam: 10.

- Án phạt tù: 17 (mới 13). Đã đưa đi thi hành 12, hiện chưa chấp hành 05.

- Án treo: 37 (mới 08); đã chấp hành xong 10; đang chấp hành 27.

- Cải tạo không giam giữ: 02. Đã chấp hành xong 01. Hiện còn 01.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Sổ tạm giữ, tạm giam, sổ kiểm sát thụ lý thi hành án hình sự, sổ theo dõi, quản lý vi phạm: Phản ánh đúng số liệu phát sinh; nội dung các cột mục ghi đầy đủ và chính xác.

- Hồ sơ thi hành án lập đầy đủ theo trình tự thời gian và đúng quy trình.

* Hạn chế thiếu sót: Không.

2.3. Kiểm sát thi hành án dân sự:

Số việc dân sự phải thi hành 815 việc. Đã giải quyết 360 việc, trong đó: thi hành xong 330 việc; đình chỉ thi hành 17 việc; uỷ thác 13 việc; hiện còn phải thi hành 455 việc.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Về sổ: Có mở sổ và ghi đầy đủ số liệu, nội dung các cột mục.

- Các trường hợp đình chỉ, ủy thác đều có căn cứ; hồ sơ được lập, sắp xếp, đánh bút lục theo đúng trình tự, có phiếu đề xuất của KSV được lãnh đạo phê duyệt.

- Kiểm sát trực tiếp Chi cục thi hành án dân sự đợt I/2016; kết thúc kiểm sát có kết luận bằng văn bản. Ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Chi cục thi hành án khắc phục vi phạm.

* Tồn tại:

- Chưa cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi, quản lý tình hình vi phạm; Chưa ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm được phát hiện qua kiểm sát trực tiếp (Cơ quan Toà án).

- Phần lớn các biên bản xác minh điều kiện thi hành án, biên bản giải quyết việc án khi kết thúc không khoá dòng; căn cứ ra quyết định hoãn thi hành án còn ghi luật thi hành án dân sự năm 2008.

2.4. Công tác giải quyết Khiếu tố: Tiếp 06 lượt công dân; nhận 04 đơn. Xử lý 04 đơn, trong đó: Giải quyết 03 đơn thuộc thẩm quyền; chuyển cơ quan khác 01 đơn.

* Qua kiểm tra nhận thấy:

- Mở đầy đủ các loại sổ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục.

- Bố trí lịch và nội quy tiếp công dân đúng quy định.

- Tiếp nhận, vào sổ thụ lý đầy đủ các loại đơn từ các nguồn chuyển đến; việc phân loại, xử lý kịp thời; lập hồ sơ đúng trình tự.

* Tuy nhiên đơn vị cần chú ý:

- Cần bổ sung có kết luận hoặc quyết định giải quyết bị khiếu nại vào hồ sơ .

- Nội dung quyết định giải quyết ghi chưa đúng mẫu (Vụ ông Võ Văn Ửng).

3. Thống kê, công nghệ thông tin

* Qua kiểm tra nhận thấy:

­- Đơn vị có theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác, rõ ràng, đúng cột mục, có kiểm tra sửa chữa số liệu trước khi truyền gửi về tỉnh, đồng thời gởi đầy đủ bản in để so sánh đối chiếu.

- Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Đơn vị có quan tâm triển khai, cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự.

* Tồn tại: Việc cập nhật phần mềm quản lý án trong một số lĩnh vực vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra (án đề nghị truy tố 86%, án truy tố 90%, án xét xử 47%, án dân sự 50,2%). Cần cập nhật 100%

4. Công tác Văn phòng

- Đơn vị đã mở đầy đủ các loại sổ theo dõi, thời điểm mở, khóa sổ đúng quy định, sổ ghi chép rõ ràng, đầy đủ nội dung các cột mục, có ký nhận theo đúng quy định.

- Trong thời điểm kiểm tra đơn vị đã ban hành 309 văn bản đi (15 cá biệt) và tiếp nhận 2.025 văn bản đến (02 văn bản mật). Công văn đi, đến được tiếp nhận tại văn thư cơ quan và được xử lý kịp thời.

- Văn bản đơn vị ban hành về cơ bản có tuân thủ thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; có thực hiện việc ký tắt và lưu bản gốc văn bản.

- Việc quản lý sổ sách, hồ sơ tài liệu, con dấu của cơ quan thực hiện chặt chẽ. Hồ sơ năm 2014, đơn vị đã tổ chức đưa vào lưu trữ (có lập mục lục hồ sơ, biên bản bàn giao và vào hộp).

* Một số tồn tại, hạn chế:

- Sổ đăng ký văn bản đi cá biệt thụ lý sai 13/15 văn bản (đây là các văn bản nghiệp vụ hoặc văn bản hành chính thông thường);

- Văn thư lưu thiếu 05 văn bản phát hành; quyết định cá biệt còn lưu chung với văn bản hành chính thông thường;

- Có khoảng 1/3 trong tổng số văn bản đơn vị ban hành thiếu ký tắt;

- Danh mục lưu trữ lập chưa thống nhất, còn thiếu một số thông tin theo quy định.

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

Đơn vị có xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ cho đoàn kiểm tra đảm bảo đạt yêu cầu. Qua kiểm tra cho thấy những tồn tại của Đơn vị ở lần kiểm tra trước cơ bản được khắc phục; chất lượng sổ sách, hồ sơ một số khâu công tác có nâng lên rõ rệt. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt khá tốt ở nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ quan trọng. Tuy nhiên, một số khâu công tác vẫn còn thiếu sót, thậm chí có những thiếu sót ở 2015 nay còn lập lại. Đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh ngay những thiếu sót (nêu trên), đồng thời tập trung nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự và việc chọn, tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện;

- Viện KSND các huyện, thành phố;

- Các phòng nghiệp vụ;

- Lưu: VT.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Đoàn Hoàng Đệ