Điều 95 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quy định tại Điều 96 của Luật này để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc”.

Việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính “Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” có ý nghĩa quan trọng vì việc quyết định áp dụng hay không áp dụng các biện pháp này có liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. Trong thời gian qua, biện pháp xử lý hành chính được xem xét, quyết định áp dụng tại Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách đều là biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, các việc thụ lý mới gia tăng hàng năm. Cụ thể năm 2018: 05 việc, năm 2019: 21 việc, năm 2020: 26 việc.

Đa số người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người dưới 30 tuổi, có trình độ nhận thức thấp về pháp luật cũng như tác hại của việc sử dụng ma túy, các đối tượng thường là người lao động tự do, thu nhập thấp, người từ các nơi khác đến và có hành vi sử dụng ma túy tại địa phương. Nhiều đối tượng đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng sau khi hòa nhập cộng đồng lại tiếp tục sử dụng ma túy.

Việc áp dụng biện pháp “Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” là công cụ hữu hiệu để giảm thiểu tối đa các đối tượng nghiện, lang thang, giúp cho gia đình các đối tượng nghiện ma túy bớt gánh nặng; cải thiện tình hình sức khỏe cho người nghiện ma túy; ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma túy; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; góp phần kiềm chế gia tăng người nghiện mới và tạo điều kiện cho người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Lách trong thời gian vừa qua cũng đã thực hiện tốt công tác kiểm sát việc xem xét áp dụng của Tòa án, nhằm đảm bảo việc áp dụng biện pháp này đúng đối tượng, đảm bảo quyền con người, quyền công dân được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ.

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết – Viện KSND huyện Chợ Lách