Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

* Nội dung vụ án

Ngày 01/3/2014, Ban Quản lý Chợ huyện Chợ Lách ký với ông Lê Văn Quân hợp đồng làm việc không xác định thời hạn số 01/HĐLV với nhiệm vụ chăm sóc cây cảnh trong công viên quảng trường Trung tâm hành chính huyện; hưởng lương bậc 3, hệ số 1.86. Ngày 31/12/2014, ông Hiệp lập biên bản số 86/TLHĐ-BQL về thanh lý chấm dứt hợp đồng lao động với ông Quân. Ngày 01/01/2015, ông Hiệp ký hợp đồng giao khoán số 01/HĐ-BQLC, thời hạn 01 năm từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 với nhiệm vụ chăm sóc cây cảnh tại Quảng trường, mức lương 2.610.000 đồng/tháng.

Sau khi kết thúc hợp đồng lao động ngày 31/12/2015, ông Quân vẫn tiếp tục làm việc bình thường và hưởng lương đến hết ngày 31/7/2018. Đến ngày 01/8/2018, Ban Quản lý Chợ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Quân. Do đó, ông Quân khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Ban Quản lý Chợ huyện Chợ Lách:

- Nhận ông trở lại làm việc và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày không được làm việc và 05 tháng tiền lương bồi thưởng tổn thất tinh thần với số tiền là 17.226.270 đồng.

- Thực hiện đúng chế độ nâng lương đúng hạn (02 năm một lần) theo quy định tại Thông số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ và phải trả tiền lương chênh lệch không nâng lương đúng hạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/8/2019 là 58.337.466 đồng.

- Bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương cho ông trong những ngày không thông báo trước (45 ngày) đúng theo quy định tại Khoản 5, Điều 42 BLLĐ là 5.167.881 đồng.

- Tiếp tục thực hiện nội dung Hợp đồng lao động không xác định thời hạn số 01/HĐLV ngày 01/3/2014 đã được ký kết giữa ông Quân Ban Quản lý Chợ huyện Chợ Lách.

Phía bị đơn Ban Quản lý chợ huyện Chợ Lách cho rằng theo chủ trương của UBND huyện, Ban Quản lý Chợ phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện bàn giao khu quảng trường cho Công ty TNHH cây xanh Công Minh. Từ tháng 8/2018 đến nay, Ban Quản lý Chợ không còn nhiệm vụ chăm sóc quản lý khu quảng trường, nguồn kinh phí do ngân sách cấp đã cắt từ thời điểm này nên Ban Quản lý Chợ chấm dứt hợp đồng lao động với ông Quân kể từ tháng 8/2018 là đúng quy định, không đồng ý yêu cầu khởi kiện của ông Quân.

Bản án số 01/2019/LĐ-ST ngày 27/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách, quyết định: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Lê Văn Quân; buộc Ban Quản Chợ huyện Chợ Lách phải nhận ông Quân trở lại làm việc theo hợp đồng số 01/HĐ-BQLC ngày 01/01/2015 và bồi thường cho ông Quân tổng cộng số tiền là 56.140.000 đồng (bao gồm: tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 45.920.000 đồng; tiền tổn thất tinh thần 5.840.000 đồng; tiền bồi thường 45 ngày không thông báo trước là 4.380.000 đồng).

Ngày 10/12/2019, ông Lê Văn Hiệp đại diện Ban Quản lý Chợ huyện Chợ Lách kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Quân.

Ngày 11/12/2019, ông Lê Văn Quân kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Quân.

Bản án phúc thẩm số 01/2020/LĐ-PT ngày 28/4/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre quyết định: Chấp nhận một phần kháng cáo của Ban Quản lý Chợ huyện Chợ Lách. Sửa bản án lao động sơ thẩm số 01/2019/LĐ-ST ngày 27/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre theo hướng chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Quân về buộc Ban Quản lý Chợ bồi thường 45 ngày do vi phạm thời hạn báo trước là 4.380.000 đồng; Ghi nhận sự tự nguyện hỗ trợ của Ban Quản lý Chợ đối với ông Quân 03 tháng tiền lương theo hợp đồng là 8.760.000 đồng.

* Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm

1. Về hình thức và nội dung hợp đồng lao động

Hợp đồng xác định thời hạn ký ngày 01/01/2015, loại hợp đồng giao khoán, thời hạn 01 năm, được ký kết dựa trên sự tự nguyện và thỏa thuận của hai bên, không có thỏa thuận nâng lương. Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 BLLĐ năm 2012 thì kể từ sau khi kết thúc hợp đồng trong thời hạn 30 ngày mà hai bên không ký kết hợp đồng mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Sau khi kết thúc hợp đồng 01 năm (sau ngày 31/12/2015), từ ngày 01/01/2016 đến tháng 7/2018, hai bên đã xác lập các hợp đồng 01 tháng, hợp đồng công nhật, khoán việc, vẫn với nhiệm vụ cũ là quản lý, chăm sóc cây cảnh trong công viên. Như vậy, công việc của ông Quân không phải là công việc thời vụ. Sau khi kết thúc hợp đồng lao động 01 năm, nếu ký tiếp hợp đồng lao động mới thì cũng chỉ được ký hợp đồng lao động có thời hạn thêm 01 lần. Việc Ban Quản lý Chợ ký nhiều hợp đồng lao động có thời hạn 01 tháng, hợp đồng công nhật với nhiệm vụ chăm sóc cây cảnh có tính chất thường xuyên là không đúng theo quy định tại Điều 22 BLLĐ năm 2012. Do đó, hợp đồng lao động của ông Quân từ năm 2017 đến tháng 7/2018 là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền bị đơn thừa nhận thiếu sót trong hình thức ký kết hợp đồng với ông Quân nên tự nguyện hỗ trợ ông Quân 03 tháng tiền lương theo hợp đồng là 2.920.000 đồng x 03 tháng = 8.760.000 đồng.

2. Về lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Tại khoản 1 Điều 36 BLLĐ năm 2012 quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động “Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này…”; điểm c khoản 1 Điều 38 BLLĐ năm 2012 quy định người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây “…Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc…”; điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định lý do bất khả kháng khác thuộc một trong các trường hợp sau đây “…Di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…”. Theo Công văn số 785/UBND-KT và HT ngày 18/4/2017 và Quyết định số 3246/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND huyện về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Cây xanh quảng trường khuôn viên Trung tâm hành chính huyện Chợ Lách và UBND tỉnh, tháng 8/2018 Ban Quản lý Chợ phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện bàn giao khu quảng trường cho Công ty TNHH cây xanh Công Minh (trúng thầu trực tiếp quản lý), nên Ban Quản lý Chợ không còn nhiệm vụ chăm sóc quản lý khu quảng trường, không được cấp kinh phí để tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với ông Quân, không phải lỗi chủ quan của Ban Quản lý Chợ, đây thuộc trường hợp lý do bất khả kháng khác theo yêu cầu chủ trương của UBND huyện Chợ Lách. Ngoài ra, theo xác nhận của Công ty Công Minh ngày 14/02/2020 thì Ban Quản lý Chợ khi bàn giao nhiệm vụ chăm sóc quản lý khu quảng trường có giới thiệu ông Quân cho Công ty, nhưng ông Quân làm việc 03 ngày rồi nghỉ việc.

Do đó, Ban Quản lý Chợ chấm dứt hợp đồng lao động với ông Quân là có căn cứ, đúng quy định theo điểm c khoản 1 Điều 38 BLLĐ năm 2012 và điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.

3. Về thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động của ông Quân là hợp đồng không xác định thời hạn nhưng khi Ban Quản lý Chợ chấm dứt không báo cho ông Quân biết trước ít nhất 45 ngày là vi phạm khoản 2 Điều 38 BLLĐ năm 2012. Do đó, Ban Quản lý Chợ phải bồi thường cho ông Quân số tiền trong những ngày không báo trước là 2.920.000 đồng x 1,5 tháng = 4.380.000 đồng./.

Thạch Thiện – Phòng 10 Viện KSND tỉnh