Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Trước đây, theo qui định của Pháp lênh thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 tại Điều 12 đã có qui định: “Khi xét xử vụ án dân sự, Toà án có quyền huỷ quyết định rõ ràng trái pháp luật của cơ quan, tổ chức khác xâm phạm quyền lợi hợp pháp của đương sự trong vụ án mà Toà án có nhiệm vụ giải quyết”.

Khi xây dựng Bộ luật TTDS năm 2004 đã bỏ thẩm quyền này của Toà án. Nên khi xét xử nếu thấy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức thì Toà án chỉ có thể kiến nghị cơ quan, tổ chức đã ra quyết định thu hồi hoặc bãi bỏ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015. Luật sửa đổi, bổ sung 47 Điều; bãi bỏ Điều 32, 33, 34, 51, 138. 139, điểm b Khoản 1 Điều 163, các khoản 3 và 4 Điều 179 của Luật thi hành án dân sự năm 2008. Theo đó, có một số nội dung sửa đổi, bổ sung nổi bật như sau: (tiếp theo kỳ 2)

5. Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại 

5.1. Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trong các trường hợp cụ thể quy định tại Điều 111 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2014. Để nhận thức đúng đắn và đầy đủ các quy định của Pháp lệnh, chúng ta cần nghiên cứu các vấn đề sau đây:

Các bài viết khác...