Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Theo quy định tại Điều 250 Bộ luật hình sự năm 1999 (Điều 323 Bộ luật hình sự năm 2015) về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có: “1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm …”

Nghị định 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ về việc “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn”, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016, các quy định mới của Nghị định này có liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Vì vậy, cần nghiên cứu nắm vững để vận dụng trong công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án...

Thực trạng tình hình nghiện ma túy ở Bến Tre

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy là nhiệm vụ rất quan trọng, thời gian qua luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt, đã triển khai nhiều giải pháp huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đấu tranh này, nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...

Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Luật quy định người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, chậm đóng tiền bảo hiểm, chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…

Các bài viết khác...