Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

Ngày 02/5/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 169/QĐ-VKSTC kèm theo Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (gọi tắt là Quy chế 169) thay thế Quy chế kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố ban hành theo Quyết định số 422/QĐ-VKSTC ngày 17/10/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm mọi hành vi phạm tội đều phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời, chống bỏ lọt tội phạm…

Thi hành án dân sự là khâu cuối cùng trong suốt quá trình tố tụng, nhưng nó cũng là khâu phản ánh rõ nét nhất kết quả đạt được của cả một quá trình tố tụng kéo dài từ khi phát sinh vụ việc đến khi có bản án…

BATRI nhung diem moi LuatBộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định cụ thể, chi tiết về chức danh Cán bộ điều tra của Cơ quan điều tra (Cơ quan điều tra thuộc Công an nhân dân, Cơ quan điều tra thuộc Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao) và Cán bộ điều tra của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khi tiến hành điều tra vụ án được Thủ trưởng cơ quan phân công người thuộc cơ quan, đơn vị làm Cán bộ điều tra.

Các bài viết khác...