Chào mừng bạn đã đến với website www.vksbentre.gov.vn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ và thành công !

VANPHONG Ket nap DAng NhungQua quá trình công tác, học tập rèn luyện phấn đấu không ngừng, cũng như nghiên cứu tìm hiểu nhận thức về Đảng của bản thân; cùng với sự giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện của đảng viên trong Chi bộ và Ban Chấp hành Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Ngày 28/8/2017 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ban hành Quyết định kết nạp quần chúng Võ Thị Tuyết Nhung vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

PHONG15 Quan triet nghi quyet 08 NQTW 2Chiều ngày 29/9/2017, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ.

PHONG9 Ket nap Dang Thach Thiên 1Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

PHONG15 HN so ket tinh hinh ket qua 2Chiều ngày 23-8-2017, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2017.

THANHPHU ket nap dang 2Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Quyết định số: 2073-NQ/HU ngày 20/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú về chuẩn y kết nạp đảng viên.

Các bài viết khác...